Koncernen har cirka 2500 anställda i 12 länder, omsätter mer än 6 miljarder SEK och verkar främst inom områden som bygg, entreprenad och industri. Koncernen är börsnoterad och har en dominerande ställning i ett flertal länder däribland Sverige där man är tydligt marknadsledande.

Personalchef

Tjänsten
Rollen som personalchef innefattar ett ansvar för Sverige med cirka 750 anställda. Man kommer att arbeta med alla förekommande personalfrågor innefattande bl.a. rekrytering, fackliga frågor, lönefrågor, linjechefsstöd, utbildning samt chefsinventering. Man ingår i denna position i den svenska ledningsgruppen och är således delansvarig för att driva företagets utveckling i allmänhet och personalområdet i synnerhet. Arbetet innebär periodvis ett visst resande främst i Sverige och man rapporterar till Vd Sverige. Det finns ytterligare en person inom personal samt tre personer på lön alla arbetande på personalavdelningen som man har ett chefsansvar för.

Erfarenhet
Rätt person för denna tjänst är någon som tidigare arbetat som personalchef i cirka 5-7 år och då med ett eget personalansvar för minst tre personer i minst tre år Det är meriterande om man tidigare arbetat i något jordnära företag såsom industrin eller inom bygg- och entreprenadbranschen. Man skall ha god erfarenhet av svensk arbetsrätt med dess olika tillämpningar samt andra förekommande personalfrågor.
Det är även meriterande om man arbetat i ett något större företag med flera verksamhetsplatser samt att ha erfarenhet av företag med policies och processer. Internationell erfarenhet är en fördel.

Utbildning
Önskvärd utbildningsbakgrund till denna tjänst är en akademisk utbildning såsom personalvetenskaplig linje, civilekonom eller liknande jämförbara studier.

Placering
Stockholm