Företaget är det ledande energibolaget i Västsverige och en av fyra stora på nationell nivå. De har ungefär 1200 anställda och omsätter ca 5747 MKr. Detta energibolag erbjuder tjänster inom elnät, fjärrvärme, gas, kyla, energitjänster och kommunikation. Affärsområdet Service har ca 460 anställda och omsätter 700 miljoner.

VD Elnät

Tjänsten
Som VD för Elnät på Göteborg Energi ansvarar du för att leda, driva och planera den fortsatta utvecklingen av vår elnätsaffär. Du har det övergripande resultat- och personalansvaret och rapporterar direkt till koncernens VD och ingår i koncernens ledningsgrupp med frågor som berör hela koncernens utveckling.En av dina huvuduppgifter är att, såvälur ett tekniskt som ekonomiskt perspektiv, optimera elnätsaffären på kort och lång sikt. Det innebär bland annat att du jobbar med ett starkt effektiviserings- och lönsamhetsfokus och med ambitionen att ständigtutveckla organisationen.
Erfarenhet

Erfarenhet
Du har dokumenterad ledarerfarenhet där du haft ett tydligt affärs-, resultat och verksamhetsansvar samt har erfarenhet av att leda direktunderställda chefer med stort eget ansvar.
Du har god förståelse och erfarenhet av de affärsförutsättningar som gäller inom elnätsverksamhet.

Egenskaper
• affärsmässig och med förmåga att samla och entusiasmera organisationen att jobba mot gemensamma mål
• tydlig, lyhörd och ödmjuk samtidigt som du är handlingskraftig och har stor genomförandeförmåga
• kommunikativ och har lätt för att samarbeta på alla nivåer både internt och externt
• en god analytiker ifråga om ekonomiska/tekniska frågeställningar och har lätt för att se utvecklingsmöjligheter och att skapa effektiva arbetssätt

Utbildning
Du är civilingenjör med relevant inriktning eller har motsvarande kompetens förvärvat på annat sätt.

Placering
Göteborg