Keller Grundläggning

Keller Grundläggning är ett specialföretag inom grundläggning och markförstärkning. Som första entreprenör i norden började vi djupstabilisera i Sverige redan 1975 och vi har erfarenheter från många områden med leror och annan lös jord i Norden.

Inom vårt största affärsområde - kalkcementpelare - har vi en referenslista som omfattar 500 objekt i sju länder, från torv i Polen till glaciallera i Altafjorden i Nordnorge. Tills idag har vi totalt stabiliserat ca 6 miljoner kubikmeter lös jord.

I Keller Grundläggnings maskinpark finns 7 stycken kalkcementpelarmaskiner och 15 stycken mobila bulkupplag för bindemedel, s.k skyttlar och 1 borrigg för stålpålar.

Vid soilcrete- (jet-injektering), soilfrac- samt vibroprojekt används maskiner från Keller bolag i angränsande länder (Finland, Polen, Tyskland, Österrike och England).

Vi kan bistå med alltifrån projektering till utförande. Hör gärna av er till oss om ni har några frågor.


Keller Grundläggning – Ett nordiskt företag

Keller Grundläggning är ett nordiskt företag med stor kompetens inom grundläggning och markförstärkning. Huvudkontoret är beläget i Lindome utanför Göteborg, men vi har också kontor i Stockholm. Vi tillhör Keller Group som finns i över 40 länder och är världens största oberoende grundläggningsföretag med över 10 000 anställda.


Entreprenadformer

Vi åtar oss att i olika entreprenadformer utföra grundläggning och markförstärkning med KC- och masstabiliseringmetoden, vertikaldränering samt med soilcrete- (jet-injektering), slitsmurar, sekantpåleväggar, vibro- och soilfrac-metoderna.


Vårt mål

Vårt mål är att erbjuda och utföra optimala lösningar. Efter att tillsammans klarlagt förutsättningarna erbjuder vi helhetssyn och spetskompetens i kombination med gedigen erfarenhet och seriös kvalitetssäkring.

Equipment Manager

Equipment Manager Göteborg

Keller Grundläggning söker en erfaren Equipment manager som har ett driv och är skicklig på att utveckla både verksamhet och människorna på sin organisation.


Allmänt

Keller Grundläggning har sedan många år sitt Nordiska huvudkontor, huvudlager och serviceverkstad i Göteborg och de är sedan flera år fast etablerade även i Norge och i Stockholmsregionen.

Keller har stora resurser och hög kompetens inom branschens alla olika tekniker och metoder såsom Spont, KC pelare, injekteringsmetoder, masstabilisering, stålförstärkning och olika borrtekniker.


Ansvar

Du är i denna roll ytterst ansvarig för företagets totala utrustningspark i Norden
och för optimering av maskinerna i de olika löpande projeketen i Sverige och Norge. Detta innefattar även ett ansvar för utveckling av utrustningen, nödvändiga avtal gällande service och lager samt val av underentreprenörer för servie och reparationer. Rollen innefattar även kordinering av utrustning från andra länder i Keller organisationen, SEN-utrustning tillsammans med Operations Manager.�Rollen innefattar även ett fullt budget och kostnadsansvar för den Nordiska regionen gällande utrustning, maskiner och lager. Rollen rapporterar till VD för Norden.

I rollen som Equipment manager har man även ett ledaransvar för arbetsledare och andra specialister på berkstad ocvh andra uppställningsplatser.


Arbetsuppgifter
• Delaktig som kravställare och expert i inköpsprocessen och utveckling avseende stora investeringar såsom ny maskin och lastbilar.
• Årsplan över varje maskinenhets framtida underhåll och reparation
• Ansvarig för avtal och kontakter med underentreprenörer / leverantörer inom områdena inhyrning, reparation, modifiering.
• Kordinera resurserna för att anskaffa reservdelar samt hålla ett lager med reservdelar till maskinerna
• Kordinera resurserna och organisation för inköp av förbrukningsvaror (oljor, filter mm) och övrig utrustning och tillbehör
• Löpande support mot platschefer samt mot andra Kellerbolag

• Ansvarar för leverantörsbeslut av arbetskläder, regelverket kring det samt beställning.
• Övergripande ansvar för elektronik på riggar
• Upprätta och uppdatera dagbok över alla fel på varje enskild rigg och skyttel.
• Veckorapport från platschefer
• Lista på var vår utrustning finns.


Befogenheter

• Arbetsmiljöansvar för verkstaden ?
• Befogenhet för inköp/attest till verkstaden enligt inköpshandboken
• Befogenhet att attestera tid- och reseräkning för underställd personal.


Erfarenhet och egenskaper

• Cirka 5-8 års erfarenhet av liknande befattning, dvs självständigt ansvara för en verkstad inklusive inköpsprocess, reservdelslager, ekonomi
• Kunskap om sammanverkan av mechanic/electric/hydraulik
• 2-3 års ledarerfarenhet
• Goda kunskaper i Office-paketet
• Goda kunskaper i engelska
• Meriterande med kunskaper i tyska


Egenskaper

Vi söker dig som är öppen trevlig och har en förmåga att skapa engagemang och delaktighet och vågar utmana och leda med hjärtat. Du är tydlig och rak i din kommunikation och ser till att saker händer. Vi söker även en person som är stresstålig och trygg i sig själv.


Utbildning

Utbildning är inte den mest avgörande delen, önskvärt är en teknisk gymnasieutbildning.


Placering

Lindome utanför Göteborg.


Möjligheter

Keller Grundläggning gör sedan ett antal år en större långsiktig satsning på den nordiska regionen vilket vilket innebär en större närvaro i regionen och att man redan idag har en större samlad kompetens och en breddning av de olika tekniker som används i regionen.

Keller är ett kundfokuserat företag som sätter service och kvalitet högt upp bland sina prioriteringar. Kunderna är krävande och man har en tät
dialog med sina leverantörer, partners och kunder.

Keller är ett stort internationellt företag med många möjligheter till fortsatt utveckling och möjlighet till att eventuellt kunna arbeta internationellt i framtiden.

Möjligheterna för en bra personlig utveckling är mycket goda i företaget.


Ansökan

Låter detta intressant så hör av dig till Glenn Basth Nilsson på Connect Search tel 070 517 61 81. Din ansökan kan du skicka in via vår hemsida här till vänster.