Koncernen är en välkänd rikstäckande organisation som marknadsför ett komplett sortiment av anläggningsmaskiner. Företaget kan erbjuda ett komplett program av maskiner till de mest skiftande behov av maskiner inom entreprenad oc, vägunderhåll eller liknande. Företaget finns på mer än 40 serviceplaser runt om i Sverige och har cirka 400 anställda. I Sverige omsätter man cirka 2 miljader SEK, de finns även representerade i baltikum samt i delar av Tyskland.

Servicemarknadschef Mitt

Tjänsten
Den huvudsakliga uppgiften är att kort respektive långsiktigt utveckla företagets service marknad för optimal lönsamhet, kundnöjdhet och kvalitet. Arbetet innebär att samarbeta med leverantörerna, den interna försäljningsorganisationen och de övriga i organisationerna i företaget. Ansvaret innefattar såväl serviceorganisationen med cirka 200 anställda samt reservdelsorgaanisationen med cirka 80 personer. Man har i denna roll 7 direktrapporterande placerade runt om i Sverige.

Erfarenhet
En bra erfarenheten till detta arbete är en bakgrund från maskinbranschen, bygg- entreprenadbranschen eller lastbilsbranschen eller liknande. En bra kommersiell bakgrund är troligen nödvändig. Stor erfarenhet av ledarskap är ett krav, man bör ha lett minst cirka 30-50 personer i cirka 5-7 år detta bör innefatta ledning via mellanchefer. personen bör ha god erfarenhet från ledningsgruppsarbete.

Utbildning
Utbildningsbakgrund är troligen en civilekonom- eller civilingenjörsutbildning eller liknande, detta är dock inte ett krav.

Placering
Mälardalen