Koncernen har cirka 2600 anställda i 11 länder, omsätter mer än 6 miljarder SEK och verkar främst inom områden som bygg, entreprenad och industri. Koncernen är börsnoterad och har en dominerande ställning i ett flertal länder däribland Sverige där man är tydligt marknadsledande. Regionen har cirka 125 anställda

Försäljningschef

Tjänsten
Rollen som Försäljningschef har som huvuduppgift är att utveckla försäljningen i distriktet, detta innefattar att stödja och coacha 12 säljare placerade på flera olika orter. Arbetet innebär ett fullt ledaransvar vilket innebär rekrytering, lönesättning, utvecklingssamtal etc. Man skall tillsammans med övriga ledningsgruppen lägga planer för framtiden, ta fram marknads-/försäljningsplaner samt kampanjer. Som försäljningschef skall man även bryta ner de övergripande planerna till operartiva mål för säljarna. Arbetet innebär även sambesök, uppföljningsarbete, statistik-/budgetarbete samt övrigt administrativt arbete. Rollen ingår i regionens ledningsgrupp och man rapporterar till regionchefen.

Erfarenhet
Med största sannolikhet arbetar rätt person som teamledare eller försäljningschef redan idag och har gjort detta i minst 3-5 år. Det är också troligt att personen tidigare själv har arbetat som säljare. Det är meriterande om man har arbetat med en större region med säljare placerade på olika platser. Det är också meriterande om man arbetat i jordnära branscher såsom maskiner, fordon, entreprenadbraschen eller liknande. Det är en fördel om man är van vid komplexa affärer och långa säljcykler och förhandlingar. Giltigt körkort och en god IT kunskap är ett krav.

Utbildning
Trolig utbildningsbakgrund är en treårig gymnasieutbildning eller motsvarande.