Företaget är ett stort konsultföretag inom infrastrukturområdet och då främst väg och järnväg.
Företaget är resultatet av en fusion mellan två stiora konsultföretag. Man verkar i Sverige på ett stort antal orter, är cirka 1000 anställda och omsätter cirka en miljard kronor med bra lönsamhet. Huvudkontoret ligger i Solna.

Gruppchef

Tjänsten
Detta arbete som gruppchef innebär till den största delen att man skall verka som chef vilket innefattar att man arbetar med utvecklingssamtal, coachning, löner, kommunikation, rekrytering, utvecklingsplaner, utbildningsfrågor etc. Till en viss del arbetar man även med tekniska frågor inom olika projekt men denna del är mindre. man ingår i regionsledningsgruppen för region öst. Man arbetar även med sedvanlig administration och rapportering. och

Erfarenhet
För att kvalificera sig till denna roll har man erfarenhet som chef och ledare sedan cirka 5 år eller mer. Man bör ha lett cirka 5-8 personer eller mer.
Man bör ha någon form av erfarenhet från konsultområdet och allra helst från någon av de övriga konsultföretagen inom infrastrukturområdet. Man bör även ha arbetet med tekniska frågor inom något eller flera av områdena el, telecom, IT, infrastructure, signal maskin eller likande. Projektledarerfarenhet kan även det vara en bra erfarenhet

Utbildning
Trolig utbildningsbakgrund är civilingenjör med inriktning et/maskin eller Väg & Vatten alternativt industriell ekonomi, utbildning är dock inte avgörande
för beslutet..

Placering
Stockholm