Koncernen är ett mycket välkänt företag inom maskinuthyrningsbranschen och har cirka 2350 anställda i elva länder varav cirka 650 anställda i Sverige. Koncernen omsätter cirka 450 miljoner Euro varav cirka 2 300 MSEK i Sverige. Koncernen verkar främst inom bygg, entreprenad och industri. Totalt har man cirka 290 depåer varav Sverige har ca 120 stycken. Koncernen är börsnoterad och har en dominerande ställning i flera länder däribland Sverige.

Regionchef Väst

Tjänsten
underställda och de är totalt cirka 100 personer i regionen. Man har fullt personalansvar såväl som kostnads- och lönsamhetsansvar Regionen omsätter cirka 300 miljoner SEK och är lönsamt. Rapporterting sker till VD Sverige. Regionen betår av fyra distrikt; Värmland, Småland, Västergötland och Göteborg som var och en leds av en distriktchef. Totalt har man cirka 30 depåer egna och några via ombud.

Erfarenhet
Flerårig erfarenhet i ledande marknadsorienterad befattning från bransch med viss teknsisk inriktning såsom handelsföretag, bygg/entreprenad- eller industriföretag. Minimum 5 år som ledare av minst 15 personer.
Före detta säljarbete och säljledning är meriterande.
Kompetens inom bygg. maskinbranschen är en mycket stark merit.

Utbildning
Akademisk utbildning motsvarande civilekonom eller civilingenjör är ett krav.

Placering
Göteborg