Koncernen är internationell och en av de ledande återförsäljarna av anläggningsmaskiner. I Sverige är man rikstäckande och den dominerande aktören på marknaden. Man marknadsför ett komplett program av olika maskiner för de mest skiftande behov såsom dumprar, grävmaskiner, hjullastare m.fl. Företaget finns på fler än 40 platser runt om i Sverige har i Sverige cirka 400 anställda och en omsättning på mer än 4 miljarder varav cirka 2 miljarder i Sverige.

Försäljningschef Mitt

Tjänsten
Som försäljningschef har personen det övergripande ansvaret för styrning av försäljning och verksamheten för region mitt Sverige. Personens huvudsakliga uppgift kommer att vara att leda och organisera försäljningsarbetet.

Som försäljningschef kommer personen ha ca 10 direkt rapporterande säljare under sig och leder totalt ca 12-13 personer. Arbetet innebär arbetsuppgifter såsom coachning, utbildning, kontinuerlig uppföljning, rapportering samt att personen har ett budgetansvar för försäljningsarbetet.

Som försäljningschef har man personalansvar för sina direkt rapporterande, detta innebär arbetsuppgifter såsom rekrytering, lönefrågor, medarbetarsamtal är vanligt förekommande.

Försäljningschefen kommer att sitta med i företagets större ledningsgrupp och man kommer att rapportera till Försälningschef Sverige.

Erfarenhet
Rätt kandidat ska ha någon form av erfarenhet från maskinbranschen och då helst från tyngre maskiner. Detta för att personen har en djup förståelse för marknaden och vilka maskiner som företaget arbetar med.

Rätt person arbetar idag som försäljningschef eller marknadschef, och personen bör ha lett 8-12 personer under några år. Som chef bör man ha arbetat med lönesättning, genomfört medarbetarsamtal samt rekrytering av anställda.

Meriterande kvalifikationer är att personen har tidigare arbetat med sälj då det är viktigt att man har en djup förståelse för försäljning om personen kommer att arbeta som försäljningschef.

Utbildning
Önskvärd utbildning är att kandidaten har en akademisk bakgrund, men det är ej ett krav.

Placering
Västerås