Sveriges största koncern inom privat, entreprenörs-driven tandvård och hälso- och sjukvård. Ett aktiebolag som har en producentkooperativ ram där de 2 100 ägarna själva arbetar på mottagningar runt om i landet. Koncernen har en omsättning på ca 8,3 miljarder kr och dotterbolagen står för ca 15% av omsättningen. Den del vi rekryterar till är ett dotterbolag som är ett fastighetsbolag. Deras uppgift är att underhålla och förvalta fastigheter inom koncernen.

VD

Tjänsten
Som VD har man det övergripande ansvaret för att skapa lönsamhet, effektivitet och en stabil utveckling i företaget. Rollen innebär att förvalta, utveckla och underhålla fastigheterna i koncernen. Rollen innefattar personalansvar med sedvanliga uppgifter såsom rekrytering, kompetensutveckling, coachning, utvecklingssamtal och lönesättning. I tjänsten ingår ett ekonomiskt kostnads- och lönsamhetsansvar för dotterbolaget. Arbetet innefattar även sedvanlig rapportering, dokumentation och ekonomisk uppföljning. Man rapporterar till finansdirektören.

Erfarenhet
Personen ska ha minst 10 års erfarenhet av fastighetsinriktat arbete.
Vidare har personen erfarenhet av projektarbete, förvaltning, fastighetsutveckling och underhåll. Man är van vid att ha arbeta mot budget och har haft personalansvar i tidigare positioner. Meriterande egenskaper är om personen har erfarenhet av logistikfrågor samt offentlig upphandling. Personen bör ha arbetet med produktions- och kvalitetsfrågor (ex. Lean Production).

Utbildning
Civilingenjör med inriktning bygg eller lantmätare. Likvärdig utbildning kan vara fastighetsekonom.

Placering
Stockholm