Bolaget är ett helägt dotterföretag till Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB. Det är det fjärde största energibolaget i Sverige och verkar inom produktområden såsom elnät, elhandel, fjärrvärme, färsig värme, gas, kyla, energitjänster, kommunikation och förnyelsebar energi.
Området Energitjänster har funnits sen 1998 och berör kundernas samtliga energisystem. Bolaget har 1200 medarbetare var av 80 inom Affärsområdet Tjänster.
Affärsområdet Tjänster innefattar fem områden vilka är Energitjänster, Nya tjänster. Teknisk kundkommunikation, Tjänster Marknad och Tjänster Sörred.

Affärsområdeschef Tjänster

Tjänsten
Personen skall framförallt coacha samt motivera medarbetarna att vilja utveckla detta affärsområde.
I denna roll ingår också att leda och fördela arbetet för 80 personer. Sedvanliga administrativa uppgifter ingår såsom att se över att rapportering sker efter uppsatta standarder. Fullt resultatansvar med budget och resultatarbete för området. I rollen ingår att hitta samt sätta ihop mätsystem. Man rapporterar till VD.

Erfarenhet
Rätt person har en bakgrund inom utveckling, gärna inom nya tjänster.
Meriterande är också om personen har varit med och utvecklat och byggt upp ett bolag.
Rätt person för tjänsten bör komma från energibranschen.
I denna roll kan man också komma från leverantörssidan av exempelvis mätare. Man bör oavsett känna till vad en mätare kan åstadkomma.
Personen skall ha lång erfarenhet av ledarskap och har lett mellan 25-30 medarbetare.
Relevanta bakgrunder är energi, Telecom, Mätvärden. Branschvana är ett krav.

Utbildning
Civilingenjörsexamen

Placering
Göteborg