Företaget IL Recycling är ett svenskt välkänt företag inom miljöåtervinning och renhållning med verksamhet i totalt fem länder och en omsättning på cirka 1.5 miljarder. I Sverige, som är den dominerande delen av bolaget, är man spridd över hela landet och arbetar helt med företagskunder. Företaget arbetar även med en ganska omfattande internationell tradingverksamhet.

MARKNADSOMRÅDESCHEF VÄST

Tjänsten
I rollen som Marknadsområdeschef är man ansvarig för 60 personer i region Väst innefattande Göteborg, Jönköping och Uddevalla. I denna roll ingår att skapa förutsättningar för ledarna att framgångsrikt och koncentrerat leda det dagliga arbetet. I rollen igår således coachning, ledning, uppföljning och styrning.
Budget och resultatuppföljning är naturliga inslag i denna tjänst. Avvikelser skall uppmärksammas och insatser som leder mot uppsatta mål skall vidtas. Rollen är marknadsinriktad och det ingår i tjänsten att se till att affärerna utvecklas mot större lönsamhet och att god kundnöjdhet uppnås.

Erfarenhet
Rollen är marknadsinriktad och det ingår i tjänsten att se till att affärerna utvecklas mot större lönsamhet och att god kundnöjdhet uppnås. Personen vi söker har en gedigen erfarenhet av försäljning och troligtvis arbetat som säljare tidigare.

Utbildning
Rätt person för tjänsten är troligtvis akademiker, gärna ekonom men rätt person samt erfarenhet är av större vikt.

Placering
Göteborg