Företaget är ett väletablerat konsultföretag inom VVS och energiteknik i dess breda bemärkelse. Företaget etblerades så tidigt som 1962 och har sedan dess haft långa och goda affärsrelationer med många väletablerade företag och myndigheter. Man arbetar främst i Sverige men även utomlands. Företaget är etablerat med anställda i Stockholm och Eskilstuna och de är 40 anställda. Företaget omsätter cirka 45 miljoner med god lönsamhet.

Vice VD

Tjänsten
Arbetet innebär att arbeta som ledare för en VVS med delat personalansvar för cirka 15 personer. Man arbetar med hela kedjan av arbetsuppgifter dvs träffar kunder, tar fram offerter, förhandlar priser, leder och fördelar arbetet i olika projekt. Man är dessutom själv belagt till viss del i kundprojekt. Man medverkar i företagets ledningsgrupp och skall bidra till företagets utveckling och fortsatta lönsamhet.

Erfarenhet
För att kvcalificera sig till detta arbete så måste rätt person idag arbeta i en ledande position i ett konkurrenrande konsultföretag inom VVS området alternativt arbeta på beställarsidan. Man måste vara affärsintresserad och bör ha en erfarenhet på minst cirka 8-12 år i branschen och ha arbetat som ledare i minst 3-5 år.
Man bör bo inom rimligt pendlingsavtånd till Johanneshov.

Utbildning
Det är önskvärt att ha en civilingenjörsutbildning alternativt högskoleingenjör eller liknande.

Placering
Stockholm