Företaget tillhör en dansk koncern med cirka 1000 anställda och med en omsättning på cirka 3 miljarder SEK. Koncernen arbetar med transport och logistik samt inom miljöområdet, se nedan. Det aktuella företaget verkar inom området sanering, rivning, miljöarbete, återvinning av avfall, rening av förorenad jord samt rådgivning och konsultverksamhet inom dessa områden.I Sverige är man cirka 50 personer och omsätter cirka 275 miljoner SEK. Man finns på organiserad på 6 orter i Sverige.

REGIONCHEF

Tjänsten
Rollen som regionchef innebär ett självständigt ledaransvar för region öst, detta innefattar idag att man leder 7 personer som skall bli fler, detta innebär att man arbetar med coaching, medarbetarsamtal rekrytering etc. Rollen innebär ett sälj- och budgetansvar vilket innebär att man regelbundet gör kundbesök. Rapportering sker till företagets VD och man rapporterar ekonomi månadsvis. Man ingår i företags svenska ledningsgrupp. Personen skall driva ett utvecklings- och förändringsarbete vilket är prioriterat i denna region.

Erfarenhet
För att kvalificera sig till denna roll måste du ha lett 3-5 personer under minst 3 år och då ha arbetat med rekrytering, utvecklingssamtal etc. Det är också ett krav att rätt person har arbetat med kvalificerad självständig försäljning innefattande alla delar av t ed detta område. Rätt person måste ha arbeta med anläggningsbranschen (mark, vägar, grundläggningsarbete etc) alternativt sanering eller miljöarbete. Erfarenhet av projektledning är meriterande.

Utbildning
Utbildning är ej det mest avgörande, en högre teknisk utbildning är dock meriterande, gärna motsvarande civilingenjör.

Placering
Stockholm