Företaget är ett dotterbolag till en stor internationell koncern med cirka 20 000 anställda. Man är en av de tre största aktörerna på den marknaden man är verksam på. Företaget är mycket väletablerat och har verkat på den svenska marknaden under många år.
Huvudkontoret och företagets produktion är placerad i Örebro. I Sverige är man cirka 300 anställda och omsätter cirka 1 miljard kronor.

Produktionschef

Tjänsten
I rollen som produktionschef rapporterar man till företagets VD och ingår i ledningsgruppen. Man har tre direktrapporterande för avdelningarna konstruktion, inköp samt produktion. Man leder genom dessa personer cirka 60 personer. Rollen innebär ett fullt budget- och personalansvar. man är dessutom ansvarig för kvalitet och arbetsmiljöarbetet för sitt ansvarsområde.

Erfarenhet
Fört att kvalificera sig till denna roll behöver man ha en god ledar erfarenhet från någon form av produktion, monteringsindustri, konstruktions- avdelning eller motsvarande. Man måste ha lett minst cirka 15-20 personer i cirka 5-6 år och då ha arbetat med de vanligaste områdena inom ledarskap.
Man måste ha lett kollektivanställda och ha en erfarenhet från olika former av förändringsarbete.

Utbildning
Rätt person bör ha en bra teknsik gymnasieutbildning. Högre akademisk utbildning är meriterande.

Placering
Örebro