Koncernen är internationell och en av de ledande återförsäljarna av anläggningsmaskiner. I Sverige är man rikstäckande och den dominerande aktören på marknaden. Man marknadsför ett komplett program av olika maskiner för de mest skiftande behov såsom dumprar, grävmaskiner, hjullastare m.fl. Företaget finns på fler än 40 platser runt om i Sverige har i Sverige cirka 400 anställda och en omsättning på mer än 4.5 miljarder SEK varav cirka 3 miljarder SEK i Sverige.

Tjänsten
Som försäljningschef har personen det övergripande ansvaret för styrning av försäljning och verksamheten för regionen. Regionen består av säljare på orterna Västerås, Nyköping, Linköping, Södertälje, Spånga, Uppsala, Gävle, Örebro och Karlstad. man har även två direktrapporterande demonstratörer placerade i Södertälje och Västerås. Personens huvudsakliga uppgift kommer att vara att leda och organisera försäljningsarbetet i regionen.

Som försäljningschef kommer personen ha 8-10 direkt rapporterande under sig. Arbetet innebär arbetsuppgifter såsom coachning, utbildning, kontinuerlig uppföljning, rapportering samt att personen har ett budgetansvar för försäljningsarbetet.

Som försäljningschef har man personalansvar för sina direkt rapporterande anställda vilket innebär arbetsuppgifter såsom rekrytering, lönefrågor, medarbetarsamtal är vanligt förekommande.

Försäljningschefen kommer att sitta med i företagets managementgrupp och man kommer att rapportera till Försäljningschef Sverige.

Erfarenhet
Rätt kandidat ska ha någon form av erfarenhet från maskinbranschen eller något liknande och då helst från tyngre maskiner. Detta för att personen har en djup förståelse för marknaden och vilka maskiner som företaget arbetar med.

Rätt person arbetar idag som försäljningschef, distriktschef eller regionchef och personen bör ha lett 4-6 personer under några år. Som chef bör man ha arbetat med lönesättning, genomfört medarbetarsamtal samt rekrytering av anställda.

Meriterande kvalifikationer är att personen har tidigare arbetat med sälj då det är viktigt att man har en djup förståelse för försäljning om personen kommer att arbeta som försäljningschef.

Utbildning
Önskvärd utbildning är att kandidaten har en akademisk bakgrund, men det är ej ett krav.

Placering
Mälardalen