Koncernen Cramo är ett mycket välkänt företag inom maskinuthyrningsbranschen och har cirka 2500 anställda i elva länder varav cirka 650 anställda i Sverige. Koncernen omsätter cirka 450 miljoner Euro varav cirka 2 500 MSEK i Sverige. Koncernen verkar främst inom bygg, entreprenad och industri. Totalt har man cirka 290 depåer varav Sverige har ca 120 stycken. Koncernen är börsnoterad och har en dominerande ställning i flera länder däribland Sverige.

BUSINESS CONTROLLER

Tjänsten
Business Controller är en delad tjänst mellan koncernens Fleet management och Group Finance & Deevlopment.

Inom Fleet management är ansvarsområdet att styra och utveckla anläggningstillgångar från ett produktperspektiv. I rollen ingår det att göra Fleet rapporering, Fleet analys, investeringsanalys, följa upp budget och göra processutveckling inom området. I arbetet ingår det att optimera ägandekostander av anläggningsmaskinerna.

Inom Finance & Development har man ansvaret för anläggningstillgångar och investeringar av maskiner.
I arbetsuppgifterna ingår det att göra månatlig fleet rapportering, fleet analyser, investerings analyser, följa upp investeringsbudget, utveckla processer och optimera totala kostnaden av ägandet av maskiner. I tjänsten ingår det även att ha kontroll samt styra anläggningstillgångar inom koncernen. Personen ska även göra investeringar samt optimera utnyttjandegraden av maskinerna. Som Business Controller kommer du att skriva rapporter månadsvis,utveckla fasta riktlinjer för rapportering av tillgångar och att förbättra dessa. Löpande frågor inom Business Controlling kommer personen ha stöd av 1-2 OpCo i sin rapportering. Vidare ska man även utveckla BI verktyg (Cognos 8) samt ta hänsyn till varje lands särskilda rapporteringskrav inom koncernen. Det ingår resor i tjänsten.

Erfarenhet
Vi söker en person som har kunskaper i redovisning av anläggningstillgångar samt uthyrning av maskiner. Vi ser att du har relevant erfarenhet av Business controlling. Personen vi söker ska vara analytiskt lagd och tycker om att vara en problemlösare. Vi ser även att du har god datavana i MS Office-verktyg och har erfarenhet av rapporteringssystem gärna, Cognos och Hyperion. Goda kunskaper isåväl svenska och engelska i skrift och tal är ett krav.

Det är meriterande om personen har arbetat på en större revisionsbyrå och kommer från ett företag med internationell miljö.

Utbildning

Tjänsten ställer krav på universitets/högskoleexamen eller motsvarande. Vi ser att personen har en civilekonomexamen gärna med inriktning mot redovisning eller finansering.

Placering
Stockhom