Linköpings Universitet har 3800 anställda, cirka 27 000 studenter och en omslutning på cirka 3 miljarder SEK. Man bedriver forskning och utbildning inom följande fyra fakulteter; filosofisk, medicinsk, teknisk
samt utbildningsvetenskap. Universitet har ett mycket gott rykte i Sverige såväl som internationellt och är mycket väletablerat. Med en erfaren och relativt nytillträdd rektor och några pensionmsavgångar så vill man ta tillfället att förnya organisationen med några nya ledningspersoner.

EKONOMIDIREKTÖR

Tjänsten
Som ekonomidirektör är man ansvarig för den totala processen från verksamhetsplanering, budgetering, redovisning och löpande uppföljning. I rollen rapporterar man till rektor och ingår i universitetets ledning med veckovisa möten. Man skall stötta och påverka anställda inom ekonomi som arbetar inom den gemensamma administrativa avdelningen, på de fyra fakulteterna samt på de 14 institutionerna. Man skall verka för införandet av nya och förbättrade processer och arbetssätt.

Erfarenhet
För att kvalificera sig till denna roll så har man en bred erfarenhet av samtliga delar av det som utförs på en ekonomiavdelning. Man bör ha en erfarenhet av arbete inom annan statlig förvaltning eller departement eller kommunal verksamhet. Meriterande är en erfarenhet från en liknande roll på universitet eller annan utbildningsorganisation. Man skall ha en gedigen ledararerfarenhet och skall ha lett minst 10 underställda i 8-10 år och då även ingått i en ledningsgrupp. Goda kunskaper krävs i svenska såväl som engelska både verbalt och skriftligt.

Utbildning
Tjänsten ställer krav på universitets/högskoleexamen eller motsvarande. Inriktningen på dessa studier bör vara ekonomi och helst redovisning eller motsvarande.

Placering
Linköping