Företaget är Skogsnäringens IT-företag. Bolaget är informationsnavet när det gäller produktinformation, lagerförflyttningar och inmätning för virkes-, transport- och biobränsleaffärer. Bolaget har cirka 800 kunder runt om i hela Sverige och cirka 2700 användare. Omsättningen är cirka 150 miljoner och man är cirka 130 anställda.
Huvudkontoret ligger i Sundsvall där även huvuddelen av de anställda arbetar. Bolaget är en ekonomisk förening.

VD

Tjänst
Denna roll innefattar relativt normala Vd uppgifter vilket innebär att analysera verksamheten och därefter lägga upp en strategi och sätta mål för verksamheten på kort och lång sikt. Efter godkännande från styrelsen skall man sedan arbeta genom och tillsammans med övriga anställda för att uppnå övernskomna mål.
Som Vd rapporterar man till styrelsen och dess styrelseordförande.

Erfarenhet
Erfarenheten i denna roll är viktig, rätt person arbetar idag som affärsområdeschef, divisionschef, försäljningschef, virkeschef, regionchef eller vd eller liknande med ett ansvar för minst 50-60 personer och en omsättning på minst cirka 75 miljoner SEK. Branscherfarenheten bör finnas inom någon form av skoglig verksamhet och gärna med inriktning mot IT. Goda ledarerfarenheter äv viktigt liksom goda erfarenheter av arbete med större förändringsarbeten.

Utbildning
Utbildningsbakgrund som Jägmästare alternativt Civilingenjör eller Civilekonom eller motsvarande är önskvärt.

Placering
Sundsvall