Koncernen är välkänd och en av de största aktörerna inom miljö och återvinningsbranschen. Bolaget har cirka 650 anställda och omsätter cirka 2.2 miljarder SEK. Huvudkontoret ligger i Stockholm och Sverige är indelat i sex regioner där man tar hela kundansvaret
från försäljning, inamling till produktion. Koncernen har stabila och långsiktiga ägare och man är väletablerad på den svenska marknaden. Koncernen har sedan många år även en utlandsverksamhet.

Försäljning/Marknadschef

Tjänsten
Rollen som Försäljning-/marknadschef innebär att man kommer att arbeta med både marknadsföringsuppgifter liksom säljinriktade aktiviteter. Man har i rollen 7 direktrapporterande personer som har olika roller som KAM, leveransansvariga ochh marknadskordinator. Personen arbetar dessutom i matris mot 6 stycken regionala försäljningschefer och deras regionala säljare. Personen kommer att arbeta med säljmål, uppföljningssystem, paketering av tjänster och liknande. Rollen ingår i affärsområdets ledningsgrupp.

Erfarenhet
Till den aktuella rollen söker vi en sälj och marknadsinriktad ledare som arbetat under ett antal år paketering, positionering av kvalificerade tjänster inom B2B området. Rätt person bör ha en bra erfarenhet från ledningsgruppsarbete samt erfarenhet av att leda minst 6-10 personer. En tidigare bakgrund som säljare är meriterande.

Utbildning
Man söker en person med en bra utbildning inom främst marknad och försäljning. Helst skall denna utbildning vara på en akdemisk nivå och då gärna en civilekonomutbiöldning med inriktning mot marknadsföring. Denna utbildningsbakgrund är dock inget absolut krav. En gymnasieutbilning kompletterad med exempelvis IHM eller liknande kan även det vara en lämplig utbildningsbakgrund.

Placering
Stockholm