Företaget SDC är Skogsnäringens IT-företag. Bolaget är informationsnavet när det gäller produktinformation, lagerförflyttningar och inmätning för virkes-, transport- och biobränsleaffärer. Bolaget har cirka 800 kunder runt om i hela Sverige och cirka 2700 användare. Omsättningen är cirka 150 miljoner och man är cirka 130 anställda.
Huvudkontoret ligger i Sundsvall där även huvuddelen av de anställda arbetar. Bolaget är en ekonomisk förening.

IT chef

Tjänsten
Rollen som IT chef innebär att leda företagets IT utveckling såväl som det nödändiga och viktiga förvaltningsarbetet. Företaget skall driva ett planerat förändringsarbete under de kommande åren och denna rollen får givetvis en viktig roll i detta arbete.
Arbetet innebär sedvanliga uppgifter som ledare av cirka 75 personer via ett antal mellanchefer. Man har fullt ansvar för personal, budget och skall sköta arbetet med utvecklingssamtal, utbildningsplanering, rekrytering, lönesättning och sedvanlig rapportering.
Man ingår i företagets ledningsgrupp och rapportering till VD.

Utbildning
Lämplig utbildning till denna roll är en akademisk utbildning inom IT såsom systemvetenskaplig linje eller liknande alternativt en civilekonom utbildning.
Akademisk utbildning är ej ett kraav men någon form av IT utbildning är ett absolut krav och då tillsammns med en bra yrkeserfarenhet..

Placering
Sundsvall