Koncernen är börsnoterad och i sin helhet omsätter de 110 miljarder SEK och har cirka 52 000 anställda, de finns inom områden som hygienprodukter, papper, förpackningar samt skogsindustriprodukter.
Den del vi nu rekryterar till, är en av affärsenheterna till dotterbolaget som arbetar med skogsindustriprodukter. Denna aktuella affärsenheten är ett av Sveriges största pappersbruk och omsätter cirka 5 miljarder, har cirka 900 anställda och producerar cirka 850 000 ton papper per år.

Säljchef

Tjänsten
Rollen innebär att personen skall finna nya affärer i Sverige och internationellt inom området förpackningar för "consumer goods". Man skall coacha regionala marknadspersoner i olika säljbolag i ett antal länder främst i Europa. Rollen innebär även att driva kundprojekt internt och med kund. Arbetet kommer att innebära ett stort måttt av problemlösning och samarbete med olika partners.
Arbetet innebär ett relativt stort mått av resande lite beroende på bostadsort.

Erfarenhet
Rätt person arbetar idag inom förpacknings industrin med ett bra kontaktnät och då främst mot kunder inom "consumer goods" segmentet. Personen måste ha en bra och längre erfarenhet av kundorienterat internationellt arbete innefattande kundbesök, projektledning, förhandlingar, problemlösning.

Utbildning
Utbildningsnivå är ej den mest utslagsgivande delen. Det är meriterande med en akademisk marknadsinriktad utbildning alternativt IHM eller liknande. Man bör dock ha en treårig gymnasieutbildningeller motsvarande.

Placering
Sundsvall eller på annan plats i Sverige