Företaget Lantmännen Doggy ägs av Lantmännen, en större koncern med ca 10 000 anställda som verkar i 22 länder. Företaget är den största hund- och kattmatsproducenten i Sverige och har mer än ett sekels erfarenhet av djurmats-
tillverkning. Företaget agerar på en internationell marknad, bland annat via sitt helägda dotterbolag i Tyskland. Övriga marknader är, förutom Sverige, också Norge, Finland, Storbritannien och Tyskland. Företaget marknadsför både egna produkter och ”private label” till flera länder.Huvudkontoret ligger i Vårgårda där även tillverkningen sker.

Företaget har cirka 180 anställda och omsätter cirka 600 miljorner kronor.
Företaget är cerifierad enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt 14001.

FABRIKSCHEF

Tjänsten
Ansvaret innefattar att leda arbetet vid två parallella produktionslinjer i samma fabriksområde. Totalt så leder man cirka 110 personer genom cirka 4-6l mellanchefer. Arbetet innebär daglig styrning, planering och problemlösning. Produktionen arbetar mycket med förändringsarbete och det blir en del av vardagen. Rollen innebär ett fullt personal och budgetansvar innefattande sedvanliga uppgifter såsom rekrytering, coachning, uppsägningar, fackligt samarbete etc. I rollen arbetar man även mycket med logistik som är en viktig del av helheten men rollen är ej ansvariog för den delen. Rollen innebär att man arbetar mycket med flöden, förebyggande underhåll och teknik. Man kommer även att i denna roll arbeta en del med såväl kunder som leverantörer.

Erfarenhet
Till de aktuella rollen söker vi en person som idag är ledare för minst ca 25 personer och som har varit detta i cirka 5-7 år. En bra erfarenhet är att ha arbetat inom industrin och då allra helst inom processindustrin. Rätt person har arbetat med förändringsarbeten och löpande lean arbete. Arbetet innebär att arbeta genom sina mellanchefer och att vara tillgänglig, att arbeta aktivt med kommunikation och effektivitetshöjande aktiviteter. Man skall i rollen arbeta målstyrt med löpande uppföljning.

Utbildning
Önskvärd utbildning är en akademisk utbildning och då helst med inriktning mot teknik såsom en civilingenjörsutbildning eller motsvarande. En inriktning mot maskin eller processteknik.

Placering
Västra Sverige

Möjligheter
Företaget Lanntmännen Doggy har en spännande framtid och en viktig roll att spela på en konkurrensutsatt internationell marknad. Företaget erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och ett arbete med stor påverkangrad. Möjligheterna att med en bra arbetsinsats få en bra personlig utveckling är mycket goda.

Vill du veta mer eller söka tjänsten.
Har du frågor så hör gärna av dig till Glenn Basth Nilsson på Connect Search 070 517 61 81.
Det går bra att söka tjänsten via knappen till vänster.