Företaget är ett av världens största materialhanteringsföretag med säte i Tyskland. Koncernen är ledande inom utveckling och produktion av högkvalitativ materialhanteringsutrustning och erbjuder sina kunder helhetslösningar. Det helägda svenska dotterbolaget har sitt huvudkontor i Malmö och är ansvar för försäljning och service av koncernens produkter på den svenska marknaden. Bolaget har växt kraftigt de senaste åren, tack vare stora försäljningsframgångar inom nyproduktion och eftermarknad. Bolaget i Sverige omsätter idag 260 MSEK i en organisation med 80 anställda.

FÖRSÄLJNINGSCHEF

Tjänsten
Rollen innebär ett fullt personal och budgetansvar för den svenska verksamheten och dess affärer.
Man rapporterart till VD och ingår i den svenska ledningsgruppen. Man leder 10 stycken säljare fördelade runt om i Sverige, detta innebär att coacha, stötta säljare liksom att rekrytera och eventuellt avveckla underställda. Rollen innebär även arbeten med utvecklingssamtal, sambesök, veckomöten och sedvanlig administration. Man kommer att ha vissa större egna kunder, man kommer även att medverka i större upphandlingar och andra prisdiskussioner.

Erfarenhet
För att kvalificera sig till denna tjänst så arbetar man redan idag som försäljningschef sedan 3-5 år. Man måsta ha en erfarenhet av att leda minst 4-5 säljare i en fc roll. Man bör historiskt ha arbetat som säljare och ha en erfaren het av arbete med B2B kunder och av att sälja dyra sällanköpsvaror. Det är viktigt att man är relativt duktig på IT,, administrativa system liksom excell och power point. Arbetet innebär att man arbertar mycket med siffror och man bör ha lätt för ekonomi.

Utbildning
Kraven på utbildning är inte så höga, den samlade erfarenheten dvs utbildning ochg arbete är mer avgörande. Det är dock meriterande med en treårig gymnasieutbildning gärna med inriktning mot ekonomi eller en fordonsteknisk utbildning.

Placering
Malmö