Koncernen Erlandsson Bygg är ett av Sveriges största privatägda bygg koncerner med en total omsättning på cirka 1.6 miljarder SEK. Koncernen bildades på 1950 talet.
Koncernen är uppdelad i tre företag Väst, Syd och Öst alla dessa är egna aktiebolag med egen ledning.
Koncernen består av 18 dotterbolag i de tre bolagen. Koncernen har sitt huvudkontor på västkusten. Bolaget i öst består idag av fyra dotterbolag i Uppsala, Västerås, Stockholm ochg Gävle.
Det aktuella bolaget där denna rekrytering skall ske ligger i Stockholm. Bolaget har ca 50 anställda och omsätter knappt 100 miljoner och regionen liksom Stockholm är under stark tillväxt och ambitionerna är stora. Stockholmsbolaget arbetar med såväl byggservice som entreprenad.

VD/AFFÄRSCHEF STOCKHOLM

Tjänsten
Rollen som Affärschef innebär att att verka som den ytterst ansvariga personen för företaget i Stockholm. Vilken roll man tillsätter beror på personens erfarenhet och bakgrund.
Arbetet innebär att leda och fördela arbetsuppgigfter på företaget, sköta beställarkontakter och sluta avtal. Man är budget och personalansvarig för verksamheten. Arbetet innebär att man är ansvarig för rekrytering, coachning, bemanning, kalkylarbete, anbudsarbete, hantering av utvecklingssamtal och liknande. Man medverkar givetvis även planering och genomförande av projekt och i teknisk och ledarskapsmässig stöttning av platschefer och arbetsledare.

Erfarenhet
För att kvalificera sig till denna roll har man en bra erfarenhet av bygg dvs gärna både entreprenadverksamhet som byggservice. Man måste ha en bra erfarenhet från Stockholmsmarknaden och ha kontakter på både beställarsidan som bland andra möjliga partnerbolag och liknande. Rätt person arbetar idag som arbetschef, projektledare, entreprenadchef, affärschef eller liknande och har varit i denna roll i minst 4-6 år. Man bör ha varit i byggbranschen i Stockholm i minst cirka 10-12 år. Man bör som ledare ha erfarenhet av att leda minst 20-30 personer i minst 4-6 år. Personen till denna rollen måste bo i Stockholm eller dess omedelbara närhet.

Utbildning
Utbildningsnivå är ej den mest avgörande delen. Ett krav är dock en teknisk gymnasieutbildning och då helst med inriktning mot bygg. Meriterande är en civilingenjörsutbildning med inriktning bygg alternativt en civilekonomutbildning med inriktning marknadsföring.

Placering
Stockholm