Koncernen är internationell och en av de ledande återförsäljarna av anläggningsmaskiner i Sverige. Företaget är rikstäckande i Sverige och den dominerande aktören på marknaden. Man marknadsför ett komplett program av olika maskiner för de mest skiftande behov såsom dumprar, grävmaskiner, hjullastare m.fl. Företaget finns på fler än 40 platser runt om i Sverige har i Sverige cirka 400 anställda och en omsättning på cirka 3.5 miljarder i Sverge.

Servicemarknnadschef Centralt

Tjänsten
Vi söker en chef som ska ansvara förföretagets övergripannde frågor kring servicemarknad i Sverige. Arbetet innefattar ett Sverige annnsvar gällande arbetssätt, rutiner, processer och framtida utveckling. Uppgiften är att vidarteutveckla servicemarknnadsarbetet i Sverige och i de olika regionerna. Personen skall samarbeta med de regionala servicemarknadscheferna och gennomföra ett strategiskt välplanerat arbete för det framtida Swecon. Arbetsuppgifterna består av att driva projekt, arbeta fram nya arbetssätt kring hur mann skall arbeta med service, verkstader och reservdelar.Tjänsten rapporterar till Servicemarknadschef Sverige.

Erfarenhet
Tjänsten ställer krav på ledarskap i minst fem år och man skall ha ansvarat för underställda inom områden som service, verkstaäder och reservdelshantering. Rätt person arbetar eller har arbetat inom bygg och anläggningsbranschen eller liknande. Erfarenhet från maskiner, lastbilar eller liknande är viktigt och bör uppgå till minst 3-5 år. Det är meriterande att ha arbetat i geografiskt spridd organisation. Personen bör ha god data- och planeringsförmåga.

Utbildning
Tjänsten ställer krav på en utbildning i nivå med en treårig gymnasieutbildning. Ytterligare utbildning är meriterande.

Placering
Eskilstuna