Koncernen är ett mycket välkänt företag inom maskinuthyrningsbranschen och har cirka 2500 anställda i elva länder varav cirka 650 anställda i Sverige. Koncernen omsätter cirka 6 miljarder SEK varav cirka 2.5 miljarder SEK i Sverige. Koncernen verkar främst inom bygg, entreprenad och industri. Totalt har man i koncernen cirka 375 depåer varav Sverige har ca 120 stycken. Koncernen är börsnoterad och har en dominerande ställning i flera länder däribland Sverige.

REGIONCHEF NORR

Tjänsten
Rollen innebär att självständigt driva och utveckla regionen med hjälp av 5-6 direkt underställda och totalt cirka 120 personer i regionen. Man har fullt personalansvar såväl som kostnads- och lönsamhetsansvar. Man skall med sin ledningsgrupp staka ut mål och löpande följa upp detta. Rollen innebär mycket kundkontakter. Regionen omsätter cirka 600 miljoner SEK och är lönsamt. Rapporterting sker till VD Sverige och man ingår i den svenska ledningsgruppen. Regionen betår av två distrikt som var och en leds av en distriktchef. I denna norra region har man även två försäljningschefer. Totalt har man i norr cirka 25 depåer egna och några via ombud.

Erfarenhet
Flerårig erfarenhet i ledande marknadsorienterad befattning från bransch med viss teknisk inriktning såsom handelsföretag, bygg/entreprenad, logistik eller industriföretag eller liknande. Minimum 5 år som ledare av minst cirka 20 personer.
Före detta säljarbete och säljledning är meriterande.
Marknadskompetens inom bygg. maskinbranschen eller närliggande är en mycket stark merit.

Utbildning
Akademisk utbildning motsvarande civilekonom eller civilingenjör är meriterande men ej ett krav.

Placering
Norra Sverige exempelvis Sundsvall, Skellefteå etc.