Svensk Energi är en välkänd branschförening med kontor i Stockholm. De företräder ett stort antal energiföretag som verkar runt om i hela Sverige. Avsikten är att denna organisation på ett effektivt sätt skall företräda medlemsföretagen i mot regering, , riksdag, EU och i andra forum. Medlemmarna är såväl stora som små företag inom energi branschen. Kontoret i Stockholm har cirka 65 anställda och den största delen aav dessa anställda är experter inom olika delar av branschområdet

VD

Tjänsten
Rollen som vd hos Svensk Energi innebär relativt sedvanliga uppgifter för en Vd roll innefattande fullt personal och budgetansvar och man rapporterar till styrelsens ordförande. Man har cirka 8 direktrapporterande mellanchefer innefattande bl. a. kommunikation, hr, juridik, konferens/utbildning samt tre enhetschefer för olika expertområden. I rollen ingår att i stor utsträckning vara branschföreningens ansikte utåt. Detta innebär att ha löpande kontakter med media, kontakter med företrädare för olika departement, riksdag, regering, svenskt näringsliv etc.

Erfarenhet
För den aktuella rollen söker vi någon med stor ewrfarenhet och kompetens från energiområdet. Det är även viktigt att ha en bra erfarenhet av ledarskap under ett flertal år. Det är mycket meriterande med en erfarenhet av att ha arbetat med media, departement, riksdag, regering samt med EU i Bryssel.

Utbildning
Utbildningsbakgrunden är viktig för denna roll. Vi söker någon med en akademisk utbildning inom ekonomi eller teknik motsvarande civilingenjör eller civilekonom eller motsvarande.

Placering
Stockholm

Möjligheter
Företaget Svensk Energii har en spännande framtid och en viktig roll att spela på en föränderlig energimarknad. Företaget erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och ett arbete med stor påverkangrad såväl i Sverige som inom EU. Möjligheterna att med en bra arbetsinsats få en bra personlig utveckling är mycket goda.

Vill du veta mer eller söka tjänsten.
Har du frågor så hör gärna av dig till Glenn Basth Nilsson på Connect Search 070 517 61 81.
Det går bra att söka tjänsten via knappen till vänster.