Detta uppdrag utförs åt en ekonomisk förening som ingår i en rikstäckande medlemsägd organisation. De arbetar med bosparande, byggande samt förvaltning. Rekryteringen sker till en avdelning lokaliserad till Märsta norr om Stockholm. Avdelningen förvaltar 13 bostadsrättsföreningar såväl tekniskt som administrativt. Uttöver detta så förvaltar man ytterligare 6 föreningar administrativt, totalt är detta 2 700 lägenheter. Organisationen består av sju personer på regionskontoret inklusive ytterligare två förvaltare samt 15 stycken fastighetsskötare.

Rollen innebär att arbeta med främst teknisk förvaltning av 2-3 bostadsrättsföreningar samt att ha det övergripande ansvaret för hela verksamheten. Man har i rollen fullt ansvar för budget, ekonomi, personal samt för utvecklingen av verksamheten. Man rapporterar till styrelsen och styrelsens ordförande.

Erfarenhet

Till den aktuella rollen söker vi någon med en bra erfarenhet från fastighetsförvaltning och då helst från lägenheter och bostadsrättsföreningar alternativt byggprojektledning. Rätt person måste ha lett minst 5-8 personer i cirka 4-5 år.
Personen ifråga bör ha en bra teknisk kompetens och förståelse. Personen bör helst bo på den norra sidan av Stockholm.

Utbildning

Utbildning är inte den mest avgörande faktorn men man ser helst att rätt person har en teknisk alternativt ekonomisk utbildning. Akademisk utbildning är meriterande.

Placering

Märsta