Detta uppdrag utförs åt en ekonomisk förening som ingår i en rikstäckande medlemsägd organisation. De arbetar med bosparande, byggande samt förvaltning. Rekryteringen sker till en avdelning lokaliserad till Märsta norr om Stockholm. Avdelningen förvaltar 13 stycken bostadsrättsföreningar såväl tekniskt som administrativt. Uttöver detta så förvaltar man ytterligare 6 stycken föreningar administrativt, totalt är detta 2 700 lägenheter. Organisationen består av sju personer på kontoret inklusive två förvaltare samt 15 stycken fastighetsskötare.

Arbetet innebär att man är ytterst ansvarig för samtliga delar av ekonomihanterinngen i organisationen. Detta innnebär att man arbetar med budget, budgetuppföljninngar, redovisning, upprätta analyser vid behov samt att sköta lånehanteringen. Arbetet innebär även att tillse att revision sköts rätt samt att ha externa kontakter med banker etc. Till sin hjälp finns personer som hanterar leverantörs- och kundreskontra arbete. Man rapporterar till organisationens förvaltningschef/Vd.

Erfarenhet

För att kvalificera sig till rollen har man fram tills idag arbetat med liknande breda arbetsuppgifter inom ekonomi. Man bör alltså självständigt ha arbetat med redovisning, analyser, revisionnsnära samarbete, budget och uppföljningsarbete. Erfarenhet av arbete med externa parter såsom banker och revisionsfirmor är en bra erfarenhet. Det är en fördel om man bor på den norra sidan om Stockholm.

Utbildning

Önskvärd utbildning är en ekonomisk gymnasieutbildning eller motsvarande. Akademisk utbildning i ekonomi är meriterande.

Placering

Märsta