Cramo är en paneuropeisk uthyrningskoncern. Moderbolaget i koncernen, Cramo Oyj, är börsnoterat i Helsingfors.

Cramo hyr ut maskiner, utrustning och flyttbara lokaler till byggindustrin, liksom till övrigt näringsliv och den offentliga sektorn genom totalt cirka 360 depåer i Skandinavien, Finland, de baltiska staterna, Kaliningrad, Polen, Tjeckien, Slovakien, Tyskland, Österrike och Ungern. Dessutom bedrivs försäljning av begagnad utrustning för egen och för kunders räkning.Cramo har ett nätverk av ca 100 depåer för uthyrning, service och underhåll i Sverige.

CHEF PRODUKT & UNDERHÅLL

Tjänsten
Rollen som chef för produkt och underhåll Sverige innebär ett totalt ansvar för företagets totala maskinpark. Detta innebär att man arbetar med inhandling, optimering, underhåll, reparationer samt avyttring av företagets hela masinpark i Sverige. Man skall även tillhandahålla expertkunskap för samtliga maskintyper till företagets depånätverk. Man kommer att arbeta med metodutveckling, processer och logistik.
I rollen har man fem direktrapporterande och man har ett totalt ansvar för ca 135 anställda runt om i hela Sverige. I denna roll rapporterar men till VD och ingår i ledningsgruppen för Sverige.

Erfarenhet
För att kvalificera sig till denna roll bör man ha arbetat ett antal år med ett produktorienterat tekniskt arbete och ha erfarenhet av underhåll, service, garantiarbete etc.Aarbete med logistik och kvalitet och miljöarbete är en bra erfarenhet. Man måste vara en van ledare och bör ha lett cirka 25 personer eller mer och gärna lett underställda genom ytterligare ett chefsled. Vana vid ledningsgruppsarbete är meriterande. Meriterande är även erfarenhet från uthyrningsbranschen

Utbildning
Vi ser helst att rätt person har en akademsik utbildning såsom civilekonom eller civilingenjör eller motsvarande.

Placering
Helst Stockholm, Malmö eller Göteborg