Cramo är en paneuropeisk uthyrningskoncern. Moderbolaget i koncernen, Cramo Oyj, är börsnoterat i Helsingfors.

Cramo hyr ut maskiner, utrustning och flyttbara lokaler till byggindustrin, liksom till övrigt näringsliv och den offentliga sektorn genom totalt cirka 360 depåer i Skandinavien, Finland, de baltiska staterna, Kaliningrad, Polen, Tjeckien, Slovakien, Tyskland, Österrike och Ungern. Dessutom bedrivs försäljning av begagnad utrustning för egen och för kunders räkning.Cramo har ett nätverk av ca 100 depåer för uthyrning, service och underhåll i Sverige.

PRODUKTOMRÅDESCHEF

Tjänsten
Rollen som produktområdeschef innebär att utveckla produktstrategier i samverkan med avdelningen Fleet mgmt. Man skall även arbeta med att utveckla verksamhetsrutiner och styra produktområdet efter nyckeltal vad gäller, uppsatta mål, beläggning och lönsamhet. Man har ett starkt inflytande över fördelningen av investeringarna inom produktområdet. I rollen så är man ansvarig chef för 4 personer som arbetar som produktchefer. Man arbetar med de aktuella produkterna från det att de köps in in i företaget under under deras användningstid gällande service och underhåll tills dess att de avyttras. Arbetet innebär ett visst resande och man ingår i ledningsgruppen för Produkt & Underhåll.

Erfarenhet
Vi söker någon med god erfarenhet av maskin branschen i allmänhet och allra helst fråm området Lift och Anläggning. Rätt person bör ha erfarenhet från arbete med leverantörer, vara van att arbeta nära och tillsammans med såväl inköp som internkund som slutkund. Man bör ha god erfarenhet av arbete med nyckeltal, processarbete styrning mot nyckeltal/KPIer. En lämplig erfarenhet är tidigare arbete som produktchef eller teknisk projektledare.

Utbildning
För att kvalificera till denna roll måste men ha en akademisk utbildning inom ekonomi eller teknik såsom industriell ekonomi, civilingenjör eller eller civilingenjör eller motsvarande.

Placering
Stockholm, Göteborg eller Malmö.