Företaget heter Otis och tillhör United Technologies Corporation, (UTC) ett av världens 500 största företag och världsledande inom byggsystem och flygindustri. Detta utnyttjar vi för att dra nytta av deras stora resurser vad gäller konstruktion, produkttester, inköp, marknadsföring och informationssystem.

Otis installerar, moderniserar, reparerar och underhåller hissar, rulltrappor, portar och andra horisontala transportsystem.
Otis i Sverige har cirka 400 anställda och omsätter cirka 700 miljoner

REGIOCHEF SYD

Tjänsten
I rollen som Regionchef syd är man fullt ansvarig för för regionen gällande såväl personal som intäckts- och kostnadsbudget. Man ansvarar för försäljning och och det praktiska arbetets genomförande på eftermarknadssidan vilket innnefattar service av hissar samt moderniserinng av hissar.
Organisationen beståpr idag av 28 personer och 4 direktrapporterande mellannchefer. Man har även ett sammanhållande ansvar för ca 25 personer ytterligare som tillhör systerföretag i koncernen. Som regionchef är man en av tre regionnchefer i Sverige. Man rapporterar till Servicechef Sverige som är placerad i Stockholm.

Erfarenhet
Vi söker någon som varit ledare i minst fem år och som har en god erfarenhet från teknnisk försäljning i kombination med service av tekniska produkter. En bra erfarenhet är även att ha arbetat inom ett teknniskt område nära byggrelaterad verksamhet. Har man erfarennhet av arbete innom el, styr och regler, hydrualik eller liknande är detta meriterande. Erfarenhet från arbete med hissar eller rulltrappor är mycket meriterande.

Utbildning
Civilingenjörsutbildning alternativt en ekonomisk högskoleutbildning är meriteran de men ej ett krav.
Det vär däremot ett krav att ha en treårig gymnasieutbildninng eller motsvarande

Placering
Södra Sverige/Malmö