Erlandssonkoncernen omfattar idag entreprenadverksamhet samt även fastighetsförvaltning. Bolagets löpande omsättning med dotter- och systerbolag är idag cirka 3,8 miljarder kronor. Koncernens huvudkontor ligger i Kungsbacka söder om Göteborg.
Erlandsson Bygg AB ingår i koncernen där Tomas Erlandsson är VD. Affärsidén är att verka inom ett begränsat antal affärs-områden genom gedigen kompetens och erfarenhet.

Erlandsson Bygg värdesätter en tydlig lokal förankring och har i sina regioner för närvarande 28 kontor. Varje region drivs som ett eget aktiebolag med en lokal VD. Detta för att skapa en närhet och förståelse för den lokala marknaden.

Region Öst täcker idag Mälardalen och Uppland med kontor i Västerås, Enköping, Gävle och Uppsala vilket är vårt huvudkontor. Vår målsättning är att finnas tillgänglig på samtliga orter där vi har uppdrag och avtal med våra kunder.

ARBETSCHEF/AFFÄRSENHETSCHEF

Tjänsten
Rollen som arbetschef innebär ett fullt kundansvar liksom ett ansvar för budget och personal. Arbetet innebär i vardagen att övergripande arbeta och ansvara för ett antal parallella kundprojekt.
I dessa projekt har man då en tät och regelbunden dialog med flera olika roller såsom platschefer, ekonomi, inköp, kalkyl och IT.
Man arbetar i denna roll med processer, rutiner och affärsutveckling i linje med företagets affärsidé, visioner och mål.

Som arbetschef stöttar man sin organisation för att man tillsammans skall kunna göra ett så bra arbete som möjligt för kunden.

En viktig del i arbetet som Arbetschef är att kontinuerligt arbeta med försäljning, kunder, anbud och marknadsbevakning. Man har även det fulla annsvaret för att utveckla sin organisation vilket innebär att man arbetar med rekrytering, utvecklingssamtal, kompetensutveckling, interna informationsmöten och lönesättning.
Personalansvaret innefattar såväl tjänstemän som yrkesarbetare.

Områdesmässigt arbetar man runt om i Uppland och främst i Uppsala, Sigtuna, Knivsta och i Stockholms norra förorter.

Ansvarsområdet entreprenad innefattar såväl nyproduktion som ROT och man har platschefer för respektive projekt.
Man rapporterar till VD och ingår i ledningsgruppen för region Öst.

Erfarenhet
Vi söker en person med cirka 5-8 års erfarenhet från en liknande roll. Man måste ha en erfarenhet av såväl budget som personal och kundansvar.
Det är en fördel men ej ett krav om man har arbetat inom regionen och då helst i med Uppsala som utgångspunkt.

Det är nödvändigt med en tidigare erfarenhet från något eller flera av områdena nyproduktion, ROT och byggservice.

Egenskaper
Tjänsten är mycket viktig för företaget och regionen. och din inställning och personliga egenskaper är därför viktiga i denna roll.
Det är viktigt att man tycker om att arbeta som ledare och att man har bra social kompetens. Andra viktiga egenskaper är uppriktiget och ett strukturerat sätt
Förmåga att kunnna stötta och kravställa organsiationen är viktigt.

Utbildning
Rätt person har minst en gymnasial utbildning med en byggnadsteknisk inriktning. Det är meriterande med en ingenjörsutbildning med inriktning mot bygg

Placering
Uppsala

Möjligheter
Erlandsson Bygg är ett företag i stark tillväxt och man behöver ständigt duktiga, motiverade medarbetare. Företaget erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och utmaningar som skall hanteras för att komma vidare och framåt. Företaget är modernt med korta beslutsvägar. Möjligheterna att med en bra arbetsinsats få en bra personlig utveckling är mycket goda.

Vill du veta mer eller söka tjänsten.
Har du frågor så hör gärna av dig till Glenn Basth Nilsson på Connect Search 070 517 61 81.