AffärsområdeschefElnät

Affärsområde Elnät ansvarar för drift, underhåll och utveckling av Jämtkrafts region- och lokalnät. Elnätsverksamheten omfattar anläggningar från 0,4kV till 145kV och vi har nästan 850 mil elledningar. I affärsområdet ingår även vår Telecomverksamhet som ansvarar för vårt fibernät. Jämtkraft elnät omsätter ca 420mkr och har ca 90 medarbetare fördelade på fem avdelningar och där respektive avdelningschef rapporterar direkt till affärsområdeschefen för Elnät.

Energimarknaden befinner sig i en stark utvecklingsfas och blir alltmer komplex, elnätsverksamheten har en central roll i detta. Kunder, ägare, myndigheter och samhället ställer allt högre krav ifråga om driftsäkerhet och kostnadseffektivitet samtidigt som behoven av att hitta nya affärsmöjligheter, utveckla nya tjänster och produkter blir alltmer påtagliga. Jämtkraft har höga ambitioner med sin elnätsverksamhet och vi ska vara ett av de ledande bolagen på den nordiska elmarknaden.

AFFÄRSOMRÅDESCHEF ELNÄT

Tjänsten
Som affärsområdeschef för Jämtkraft Elnät ansvarar du för att leda, driva och planera den fortsatta utvecklingen av vår elnätsaffär. Du har det övergripande resultat- och personalansvaret och rapporterar direkt till Jämtkraft ABs VD och ingår i koncernens ledningsgrupp med frågor som berör hela koncernens utveckling.En av dina huvuduppgifter är att, såvälur ett tekniskt som ekonomiskt perspektiv, optimera elnätsaffären på kort och lång sikt. Det innebär bland annat att du jobbar med ett starkt effektiviserings- och lönsamhetsfokus och med ambitionen att ständigtutveckla organisationen.
Erfarenhet
Du har dokumenterad ledarerfarenhet där du haft ett tydligt affärs-, resultat och verksamhetsansvar samt har erfarenhet av att leda direktunderställda chefer med stort eget ansvar.
Du har god förståelse och erfarenhet av de affärsförutsättningar som gäller inom elnätsverksamhet.

Egenskaper
• affärsmässig och med förmåga att samla och entusiasmera organisationen att jobba mot gemensamma mål
• tydlig, lyhörd och ödmjuk samtidigt som du är handlingskraftig och har stor genomförandeförmåga
• kommunikativ och har lätt för att samarbeta på alla nivåer både internt och externt
• en god analytiker ifråga om ekonomiska/tekniska frågeställningar och har lätt för att se utvecklingsmöjligheter och att skapa effektiva arbetssätt

Utbildning
Du är civilingenjör med relevant inriktning eller har motsvarande kompetens förvärvat på annat sätt.

Placering
Östersund

Vill du veta mer om jobbet?
Kontakta Anders Ericsson, VD, anders.ericsson@jamtkraft.se ellertfn 063-14 90 12alternativt Mathias Henricsson, avdelningschef HR tfn063-149146.
Du kan även kontakta Glenn Basth Nilsson på Connect Search som vi samarbetar med i dennna rekrytering

Anställningsform/omfattning: Tillsvidare, heltid
Önskat startdatum:Enligt överenskommelse