SCA Timber är en av Europas ledande leverantörer av träbaserade produkter med en årlig
produktion på 2,1 miljoner kubikmeter. Produktsortimentet kompletteras med service och
distributionslösningar till kunder inom träindustri och byggvaruhandel. SCA är ett ledande
globalt hygien- och skogsindustriföretag. Vi utvecklar och producerar hållbara personliga
hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Försäljning sker i cirka 100
länder under många starka varumärken, som exempelvis TENA, Tork, Libero och Libresse.

ARBETSMILJÖINGENJÖR

Tjänsten
Arbetsmiljöingenjörens uppgift är att initiera, utveckla och leda arbetsmiljö och säkerhetskulturen på ett systematiskt och likriktat sätt i SCA Timber organisation.Du kommer tillsammans med verksamheten arbeta fram företagsövergripande mål och handlingsplaner för att främja hälsa och säkerhet. Du kommer att fungera som en rådgivande expert för att ta fram beslutsunderlag inom arbetsmiljöområdet och delta i olika arbetsgrupper i syfte att utveckla och likrikta arbetet inom skydd och säkerhet. Du medverkar tillsammans med våra enheteri utvecklingen av interna rutiner inom det systematiska arbetsmiljöarbetet samt förankrar och säkerställer genom uppföljning att det genomförs.
Du bevakar utvecklingen inom arbetsmiljöområdet, såsom lagstiftning och regelverk, och ansvarar för att tolka och informera om viktiga förändringar till våra enheter. Du deltar vid utredningar, arbetsmiljömätningar, risk- & konskevensanalyser & arbetsmiljöronder. Du ansvarar även för att utbilda våra ledare och medarbetare på olika nivåer inom arbetsmiljö.

Erfarenhet
Du har god erfarenhet av kvalificerat arbetsmiljöarbete som du har förvärvat genom att arbeta inom produktion eller annan relevant verksamhet. Du har goda kunskaper om riskbedömningar och olycksfallsutredningar samt erfarenhet av tolkning av aktuella lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet.

Egenskaper
Du är en kvalitetsmedveten och strukturerad person som har ett starkt engagemang för arbetsmiljöfrågor och ser nollvision som en självklarhet. Vi ser att du har en förmåga att inspirera andra i arbetsmiljöarbetet och driva dessa frågor självständigt och målmedvetet. Har god samarbetsförmåga då arbetet innebär många kontakter inom och utom företaget. Du är skicklig på att kommunicera risker till ansvariga chefer och lösa arbetsmiljöproblem genom att föreslå lösningar.
Din personlighet och ditt beteende samspelar med SCAs kärnvärden: Respekt, Högklassighet och Ansvar.

Utbildning
Vi ser att du har en utbildning inom arbetsmiljö och hälsa och/eller arbetsmiljöteknik från universitet, högskola eller annan utbildning som bedöms likvärdig.

Placering
Sundsvall

Möjligheter
Vill du vara med och bidra till en god utveckling inom arbetsmiljöområdet? Arbetsmiljön är en prioriterad del av SCAs verksamhet och vi satsar hårt på ett proaktivt och systematisk arbetsmiljöarbete. Vi har ett ambitiöst program för att minimera antalet olyckor och skapa en hälsosam arbetsplats. Vi söker en arbetsmiljöingenjör till SCA Timber med placering i Sundsvall eller någon av våra lokala enheter.

Ansökan
Låter detta intressant så hör av dig till Glenn Basth Nilsson på Connect Search tel 070 517 61 81. Din ansökan kan du skicka in här via vår hemsida här till vänster.