SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Vi utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter.
Försäljning sker i cirka 100 länder under många starka varumärken, som de globalt ledande TENA och Tork samt regionala varumärken som exempelvis Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Som Europas största privata skogsägare fäster vi stor vikt vid hållbar skogsförvaltning.
SCA har omkring 44 000 medarbetare. Omsättningen 2015 var cirka 115 miljarder kronor (12,3 miljarder euro). SCA grundades 1929, har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Den aktuella arbetsplatsen är Östrands Massafabrik i Timrå.
Östrands massafabrik producerar idag 430 000 ton blekt barrsulfatmassa. Ungefär hälften används i SCAs egen produktion av hygien- och tryckpapper. Resterande säljs till externa kunder. SCA Östrand har cirka 215 anställda (exkl SCA Underhåll).

HR Chef

Tjänsten
Som HR-chef ansvarar du för att utveckla det strategiska och långsiktiga HR-stödet inom organisationen och säkerställer att arbetet bedrivs enligt SCA:s prioriteringar och policys inom HR. En viktig del av HR-avdelningens arbete är att stötta, coacha och motivera våra ledare i frågor som rör ledarskap, policys och avtal. Facklig samverkan och avtalsfrågor är andra viktiga arbetsområden. Du ingår i ledningsgruppen för SCA Östrand samt i den ledningsgrupp där samtliga divisioners HR-chefer ingår. I ditt ansvarsområde ingår två HR-partners, avdelningen verksamhetsutveckling - LEAN ( två personer) samt SCA Forest Products gemensamma Lönecenter (tio personer). Man har 4 direktrapporterande.
Rollen innnefattar samtliga delar av ett modernt ledaransvar såsom värdegrundsarbete, rekrytering, utvecklingssamtalsarbete, uppsägningar etc. Rollen innefattar såväl operativt som strategiskt hr arbete. Rollen rapporterar till fabrikschefen för Östrand massafabrik.


Erfarenhet
För att kvalificera för rollensom HR chef krävs en kvalificerad erfarenhet av HR arbete från ett större företag eller organisation, gärna från industrin. Man bör ha minst 3-5 års erfarenhet som HR chef och totalt ha arbetat med HR i minst 6-8 år.
Erfarenhet av kvalificerat fackligt förhandlinngsarbete, förändrings- och projektarbete är viktigt liksom erfarenhet av att hantera komplexa situationer.
Man bör ha egen ledningserfarenhet innefattande alla delar av ett modernt ledarskap i cirka 2-4 år.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbetsmetoden LEAN som är SCA Östrands sätt att arbeta med ständiga förbättringar.


Egenskaper
Som person har du god förmåga att arbeta självständigt, driva och prioritera. Du arbetar uthålligt, analytiskt och strukturerat även i stressade situationer. Du skall vara lyhörd samt ha en förmåga att hitta nya lösningar och idéer på uppkomna situationer. Det är en social roll med många olika kontaktytor både internt och externt vilket ställer krav på god förmåga att samarbeta och kommunicera inför mindre och större grupper. Din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift är alltså viktig.

Utbildning
För att kvalificera sig till denna roll bör man ha en akademisk utbildning med inriktning mot beteendevetenskap och personaladministration eller motsvarande.

Placering
Timrå

Möjligheter
På SCA har man kärnvärden som Respekt, Högklassighet och Ansvar, vi är steget före, håller vad vi lovar och ger våra kunder vad de efterfrågar .Håller du med om det och vill vara med och bygga vårt företag vidare ? Då är du välkommen till SCA.

Ansökan
Låter detta intressant så hör av dig till Glenn Basth Nilsson på Connect Search tel 070 517 61 81. Din ansökan kan du skicka in här via vår hemsida här till vänster.