Cramo är en paneuropeisk uthyrningskoncern. Moderbolaget i koncernen, Cramo Oyj, är börsnoterat i Helsingfors.

Cramo hyr ut maskiner, utrustning och flyttbara lokaler till byggindustrin, liksom till övrigt näringsliv och den offentliga sektorn genom totalt cirka 360 depåer i Skandinavien, Finland, de baltiska staterna, Kaliningrad, Polen, Tjeckien, Slovakien, Tyskland, Österrike och Ungern. Dessutom bedrivs försäljning av begagnad utrustning för egen och för kunders räkning.
En unik karriär på ett unikt företag

Cramo ska vara en arbetsplats som attraherar de bästa medarbetarna som vill stanna kvar och utvecklas. Vi arbetar aktivt med att skapa rätt förutsättningar för en inkluderande och trygg arbetsplats. En arbetsplats med en positiv företagskultur där alla våra medarbetare trivs och där våra värderingar och riktlinjer är vägledande i den vardagliga verksamheten.
Vi är stolta över våra engagerade medarbetare och har en kontinuerlig dialog för att ständigt förbättra oss. Målet är att vara en av Sveriges bästa arbetsgivare.

Våra värdeord

Trovärdighet:
Vi agerar alltid ärligt och vårt mål är att göra kundens arbetsdag enklare. Kundens framgång är nyckeln till Cramos framgång. Vi har ett tydligt mål som innebär att vi alltid ska sätta kundens intressen före våra egna.

Utvecklingsvilja:
Cramo söker alltid nya lösningar utifrån de utmaningar vi ställs inför. För att möta kundens behov utifrån deras ständigt förändrade förutsättningar skapar Cramo nya affärsmodeller, erbjudanden och produkter. Cramo har som mål att alltid ligga steget före våra konkurrenter.

Engagemang:
Cramo strävar alltid efter att förstå kundens behov lika bra eller bättre än de själva. Kunden ska alltid kunna nå oss och vi ska alltid leverera ett mervärde till kunden.

Produkt & Underhållschef

Tjänsten
Rollen som chef för produkt och underhåll Sverige innebär ett totalt produkt och underhållsansvar för företagets totala maskinpark. Detta innebär att man arbetar med produkternas kontinuerliga optimering under hela deras livscykel inom Cramo från att de tas i bruk tills att de avyttras. Man skall även tillhandahålla expertkunskap för samtliga maskintyper till företagets depånätverk.

Ansvar och uppgifter
- att maximera tidsbeläggningen på Cramos produkter.
- Utveckla arbetsrutiner, system och metoder.
- Driva och utveckla serviceproduktionen i hela landet.
- Utveckla logistiken både internt och externt.
- Säkerställa relevant produktutbildning internt
- Optimera reservdelslager/hantering av reservdelar.
- Säkerställa att all utrustning uppfyller gällande förordningar och föreskrifter.
- Personalansvar för all personal inom enheten.
- Kompetensutveckling av personal.
- Driva och utveckla produktiviteten.
- Leda verksamheten enligt fastställd Kvalité, Miljö och arbetsmiljöpolicy.
- Styra verksamheten utifrån de nyckeltal som är uppsatta.
- Driva och implementera arbetsmetoder och rutiner.
- Att ständigt förbättra flöden och processer.
- Arbeta med budget och ekonomiuppföljning

I rollen har man sju direktrapporterande och man har ett totalt ansvar för ca 135 anställda runt om i hela Sverige. I denna roll rapporterar men till VD och ingår i ledningsgruppen för Sverige.

Erfarenhet
För att kvalificera sig till denna roll bör man ha arbetat ett antal år med ett produktorienterat tekniskt arbete och ha erfarenhet av underhåll, service, garantiarbete etc. Arbete med logistik, kvalitet och miljöarbete är en bra erfarenhet. Man måste även vara en van ledare och bör ha lett cirka 50 personer eller mer och gärna lett underställda genom ytterligare ett chefsled. Vana vid ledningsgruppsarbete och att ha arbetat i en matris organisation är meriterande. Meriterande är även erfarenhet från bygg eller uthyrningsbranschen

Viktiga kompetenskrav är:
Goda ledaregenskaper och erfarenhet av alla förkommande ledarskapsuppgifter.
Strukturerad och process orienterad
Målinriktad och entreprenöriell.
Bra kunskaper i engelska.
God datorvana

Utbildning
Vi ser helst att rätt person har en akademisk utbildning såsom civilekonom eller civilingenjör eller motsvarande.

Placeringplacering i
Helst Stockholm men även Malmö eller Göteborg kan eventuellt fungera

Möjligheter
Företaget är ett ledande modernt uthyrningsföretag inom maskinbranschen. Tjänsten är intressant och samtidigt krävande. Möjligheten till en bra personlig utveckling är stor. Företaget finns i ett flertal olika länder och en fortsatt karriär kan ske såväl i Sverige som utomlands.

Ansökan
Låter detta intressant så hör av dig till Glenn Basth Nilsson på Connect Search tel 070 517 61 81 eller via mail; nilsson@connectsearch.se. Din ansökan kan du skicka in här via vår hemsida här till vänster.