NIRAS i Sverige är ett av de ledande konsultföretagen i Norden inom vårt område. Vår idé är att skapa hållbar lönsamhet i varje uppdrag genom ledande konsulttjänster inom miljö, klimat, samhällsbyggande, fastigheter, facility management, lokal- och arbetsplatslösningar. Vi har också ett starkt engagemang inom internationellt utvecklingssamarbete, där vi bidrar med kompetens och åtgärder för en bättre värld!

Niras är ett företag med ledande konsulter inom fastigheter, lokaler, samhällsbyggande, miljö och utvecklingssamarbete.

I Sverige har vi cirka 160 medarbetare och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Linköping.

Bland kunderna finns verksamheter i alla branscher, från börsnoterade företag, myndigheter, kommuner, landsting, universitet och högskolor, till mindre aktörer. Genom att lyssna på våra kunders behov, skapar vi kreativa, lönsamma och långsiktiga lösningar i ett nära samarbete. Varje uppdrag är unikt, och företaget har ett brett tjänsteutbud för såväl helhetslösningar i ett internationellt perspektiv som lokala lösningar inom specifika områden.

Vårt moderbolag NIRAS A/S grundades 1956 av de danska civilingenjörerna Jørgen Kristian Nielsen och Konrad Rauschenberger. Företaget räknas i dag till Danmarks mest välkända och respekterade teknik-konsultföretag. Totalt är vi ca 1400 medarbetare i NIRAS-gruppen och har pågående aktiviteter i 35 länder. NIRAS är representerade i Östersjöregionen med kontor i Danmark, Sverige, Finland, Norge, Tyskland, Estland, Polen, Ryssland och Ukraina. Vi har dessutom dotterbolag på Grönland, i Bulgarien, Kroatien, Egypten, Malaysia, Tanzania, Sri Lanka och Zambia. Den totala omsättningen är ca 120 miljoner Euro.

Den aktuella tjänsten är placerad inom affärsområdet Cres (Corporate Real Estate Services)
Cres arbetar med rådgivning som utgår från kundens verksamhetsbehov och bidrar till att skapa den mest optimala lokallösningen ur funktionell, miljömässig, lönsamhetsmässig och hyresjuridisk utgångspunkt. Det kan omfatta allt från analys av och strategier för hela hyresavtalsportföljen, till att finna en ny lokal med förhandlingsstöd, grönt hyresavtal, hyresjuridisk rådgivning och hantering av flyttprocesser.
I Göteborg där den aktuella rollen är placerad arbetar men även med ett brett tjänster och stöd inom området Facility Management.

Niras värderingar är sättet vi agerar på
Vi är en verksamhet med starka, gemensamma värderingar. Vi kommunicerar dessa i tre meningar: Vi lyssnar – Vi lär – Vi levererar!

Värderingarna har vi omsatt till en rad konkreta sätt som vi agerar på genom hela organisationen. Våra värderingar är grundläggande för oss i vårt arbete och är grunden för att våra kunder ska uppleva oss som en trovärdig, utmanande och kvalificerad partner och rådgivare.

Värderingarna är kort och gott den gemensamma nämnaren för det sätt vi arbetar, tänker och agerar på i NIRAS.

Team Manager

Tjänsten
Som TeamManager/Projektledare inom CRES vill du anta en unik utmaning för NIRAS expansion i Göteborgsregionen, förändra och göra nytta. Du samarbetar i uppdragsteam med dina konsultkollegor, underkonsulter och med uppdragsgivarens organisation, ofta på ledningsnivå. Du har många externa kontakter med olika aktörer och intressenter på marknaden, och kommer vara med i ledningsgruppen inom CRES i Sverige. CRES har en nationell matrisorganisation och verkar utifrån NIRAS förhållningssätt.

Som Teamledare kommer Du att:
· Ha ett fullt personal- och budgetansvar för Göteborgs regionen.
· Leda arbetet med att finna nya kunder.
· Utveckla affären med befintliga kunder.
· Följa upp verksamheten så att vi når våra mål.
· Utveckla de anställdas kompetens och erfarenhet.
· Arbeta som Projektledare med kunder i västra Sverige samt i övriga landet.
· Bygga ett gott samarbete och en bra kultur med kontorets anställda.

Erfarenhet
För att lyckas som TeamManager/Projektledare behöver du vara målmedveten och driven i införsäljning och uppdragsgenomförande, kunnig och uppdaterad inom arbetsområdet. Som person är du affärsmässig och mån om att bygga och utveckla långsiktiga relationer med nya och befintliga kunder. Du är intresserad av att utveckla och coacha medarbetare för att tillsammans nå goda resultat med arbetsglädje och engagemang. Du har minst fem års erfarenhet som konsult inom hyresgästrådgivning alternativt att du har arbetat med lokalförsörjning eller fastigheter, samt erfarenhet av att arbeta i personalledande befattning.

Egenskaper
Som person är du kontaktskapande och har hög social kompetens och har förmåga att kunna kommunicera med människor på olika nivåer. Du måste även vara driven och målmedveten och självständigt kunna prioritera, planera, delegera och följa upp.

Utbildning
Vi ser helst att rätt person har en akademisk utbildning inom fastighetsområdet, ekonomi, juridik eller motsvarande.

Placering
Göteborg

Möjligheter
Företaget Niras är ett ledande modernt konsult företag inom ett flertal tjänsteområden. Denna tjänsten är placerad inom området CRES (Corporate Real Estate Services) vilket innebär tjänster inom såsom lokal och arbetsplats lösningar. Tjänsten är intressant och samtidigt krävande. Möjligheten till en bra personlig utveckling är stor. Företaget finns i ett flertal olika länder och en fortsatt karriär kan ske såväl i Sverige som utomlands.

Niras är ett värderingsstyrt företag, man arbetar med ledorden "Vi lyssnar - Vi lär - Vi levererar"

Ansökan
Låter detta intressant så hör av dig till Glenn Basth Nilsson på Connect Search tel 070 517 61 81 eller via mail; nilsson@connectsearch.se. Din ansökan kan du skicka in här via vår hemsida här till vänster.