Cramo är en paneuropeisk uthyrningskoncern. Moderbolaget i koncernen, Cramo Oy, är börsnoterat i Helsingfors.

Cramo hyr ut maskiner, utrustning och flyttbara lokaler till byggindustrin, liksom till övrigt näringsliv och den offentliga sektorn genom totalt cirka 360 depåer i Skandinavien, Finland, de baltiska staterna, Kaliningrad, Polen, Tjeckien, Slovakien, Tyskland, Österrike och Ungern. Dessutom bedrivs försäljning av begagnad utrustning för egen och för kunders räkning.
En unik karriär på ett unikt företag

Cramo ska vara en arbetsplats som attraherar de bästa medarbetarna som vill stanna kvar och utvecklas. Vi arbetar aktivt med att skapa rätt förutsättningar för en inkluderande och trygg arbetsplats. En arbetsplats med en positiv företagskultur där alla våra medarbetare trivs och där våra värderingar och riktlinjer är vägledande i den vardagliga verksamheten.
Vi är stolta över våra engagerade medarbetare och har en kontinuerlig dialog för att ständigt förbättra oss. Målet är att vara en av Sveriges bästa arbetsgivare.

Våra värdeord;

Trovärdighet:
Vi agerar alltid ärligt och vårt mål är att göra kundens arbetsdag enklare. Kundens framgång är nyckeln till Cramos framgång. Vi har ett tydligt mål som innebär att vi alltid ska sätta kundens intressen före våra egna.

Utvecklingsvilja:
Cramo söker alltid nya lösningar utifrån de utmaningar vi ställs inför. För att möta kundens behov utifrån deras ständigt förändrade förutsättningar skapar Cramo nya affärsmodeller, erbjudanden och produkter. Cramo har som mål att alltid ligga steget före våra konkurrenter.

Engagemang:
Cramo strävar alltid efter att förstå kundens behov lika bra eller bättre än de själva. Kunden ska alltid kunna nå oss och vi ska alltid leverera ett mervärde till kunden.

Regionchef Väst

Tjänsten:
Vi söker en ny drivande Regionchef till region Väst i Sverige.
Regionchefen skall tillsammans med sin regionala ledningsgrupp sätta upp en bra plan för att nå företagets mål 2020 och en bra standard för verksamheten.
Målsättningarna för region väst och Sverige är höga, målet är tillväxt och att alltid vara kundens förstahandsval, vilket ställer höga krav på de anställda.
Det krävs ett stort engagemang, rätt arbetsprocesser, att ha en stark leveransorganisation och en offensiv försäljning.

Verksamheten är relativt komplex med en omfattande logistik och en stor mängd olika maskiner som skall hyras ut, kontrolleras/hanteras och repareras under deras hela användningstid.
Cramo är den ledande aktören på marknaden och detta ställer krav på ett innovativt nytänkande arbetssätt och att ständigt arbeta med förbättringarbete.
Arbetssättet i företaget är tydligt lösningsorienterat, att skapa en lösning för kundens utmaningar är avgörande.
Cramo har nyligen 2017 satt sin nya strategi och mål till 2020 och den kallas "Shape and Share".
Cramo menar med detta att de utvecklar (Shape) industrin, organisationen oich attityder. De delar (Share) rersurser, bästa arbetssätt, ideér och värderingar.
Cramo skapar en bra dag på arbetet och skapar möjligheter för anställda och kunder att utvecklas, de skapar frasmtiden. De arbetar efter målet att driva den delade economin mellan Cramo och dess kunder.

Som Regionchef kommer Du givetvis att:
· Ha fullt budget och personalansvar för region väst hela verksamhet.
· Sätta utmanande, mätbara mål för uthyrningsvolym, försäljning och
marginal och följa upp resultatet.
· Utveckla och förfina den totala affären med befintliga och nya kunder.
· Följa upp verksamheten så att vi når våra mål.
· Coacha och utveckla underställdas kompetens och förmåga.
· Arbeta aktivt med ledningsgruppen för region väst.
· Systematiskt följa upp företagets/regionens uppsatta mål och KPIer.


Som Regionchef för Cramo i region väst så har man 5 direktrapporterande och totalt är man cirka 140 anställda.
Arbetet innebär en del resande då verksamheten i regionen bedrivs från 17 depåer och 6 ombud.
Rapportering sker till VD Sverige placerad i Stockholm.
I rollen som Regionchef medverkar du aktivt i arbetet med att knyta upp och bibehålla bra kundrelationer.
Som Regionchef är men en av fyra regionchefer i Sverige och man ingår i den svenska ledningsgruppen.

Vad erbjuder vi dig?
Vi på Cramo erbjuder dig ett starkt varumärke, ett utmanande arbete med en positiv företagskultur.

Erfarenhet:
Vi söker någon med en flerårig erfarenhet i ledande affärs-/marknadsorienterad befattning med ett starkt ledarskap.
En stark och bra kompetens och erfarenhet som ledare med stor erfarenhet av att leda och utveckla andra chefer är viktigt.
Erfarenhet av att bryta ner strategier och strategier i mätbara mål för enheter och chefer.
Bakgrunden kan vara från handelsföretag, service branschen, kedjeföretag, bygghandel, logistik eller installationsföretag, industriföretag eller liknande.
En bra erfarenhet av change management är meriterande.
Rollen ställer krav på minimum 5 år som ledare av minst cirka 50 personer.
Före detta säljarbete och säljledning är meriterande.
Chefs och marknadskompetens inom internationellt serviceorienterat företag är en stark merit.

Egenskaper:
Det är en social roll som ställer krav på god kommunikationsförmåga och erfarenhet att arbeta med många olika kontaktytor. Rätt person måste vara intresserad av att arbeta med människor, inge förtroende och att dagligen utveckla och inspirera anställda att göra ett bra arbete på ett nytt kreativt sätt. En annan mycket viktig egenskap är en tydlig målorientering och drivenhet. Som person tror vi även att du har god förmåga att arbeta självständigt, driva och prioritera. Du arbetar uthålligt och strukturerat även i stressade situationer samtidigt som du har förmåga att hitta nya lösningar och idéer. Integritet och beslutsamhet är andra viktiga egenskaper. Din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift är alltså viktig och både på svenska och engelska som är koncernspråket.
Arbetet kommer att innebära att man arbetar i projekt tillsammans med andra regioner, samarbetsvilja och samarbetsförmåga är därför viktiga egenskaper i denna roll.

Utbildning:
Vi ser gärna att rätt person har en kandidatexamen inom ekonomi, industriell ekonomi, eller motsvarande. Yrkeshögskola eller annan likvärdig utbildning är även det en bra utbildningsbakgrund.
Akademisk utbildning är dock inget krav.

Placering:
Göteborg

Möjligheter:
Företaget är ett ledande internationellt och modernt uthyrningsföretag. Detta är en intressant tjänst där möjligheten till personlig utveckling är stor. Företaget finns i ett flertal olika länder och en fortsatt karriär kan ske såväl i Sverige som utomlands.

Ansökan
Låter detta intressant så hör av dig till Glenn Basth Nilsson på Connect Search tel 070 517 61 81 eller via mail; nilsson@connectsearch.se. Din ansökan kan du skicka in här via vår hemsida här till vänster.