SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget.
Från torsdagen den 15 juni handlas skogsbolaget SCA och hygien- och hälsobolaget Essity var för sig på börsen Nasdaq Stockholm. Därmed är delningen av den tidigare hygien- och skogsindustrikoncernen SCA fullbordad.

SCA, Svenska Cellulosa Aktiebolaget, grundades som ett skogsindustriföretag 1929. Därför stannar namnet SCA med det nya skogsbolaget. Vi ska fortsätta förvalta och utveckla detta starka varumärke tillsammans med våra kunder och affärspartners, som alltid känt oss och våra produkter som SCA.
Basen för vår verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige, en yta nästan lika stor som Belgien. Av denna växande och förnybara resurs tillverkar vi trävaror, massa, papper för förpackningar och tryck och förnybar energi. Våra industrier skapar efterfrågan och värde på andras skogar och de effektiva transportlösningar vi utvecklar för våra egna produkter, erbjuds också till andra företag som behöver transportera sina varor.

Vi odlar och planterar träd som kommer att växa i ett århundrade innan de skördas för att bli förnybara och återvinningsbara produkter med lägsta möjliga kolspår. Detta långsiktiga perspektiv tar vi med oss i allt vi gör.
Vi sköter våra skogar så att deras biologiska mångfald bevaras, samtidigt som de växande träden binder atmosfärens koldioxid.
SCA är betydelsefullt för det svenska samhället, en viktig arbetsgivare med starka band till de samhällen i norr där våra industrier och verksamheter är belägna. Vi skapar arbete, utvecklar infrastruktur och vi skapar exportinkomster av en förnybar naturresurs.
Vi ska fortsätta skapa långsiktigt värde för våra ägare, kunder och medarbetare.

SCA Forest Products producerar papper för förpackningar och tryck, massa, sågade trävaror och förnybar energi. SCA Forest Products förvaltar också SCAs stora skogsinnehav och försörjer SCAs svenska industrier med virkesråvara samt erbjuder kostnadseffektiva transportlösningar.

Den aktuella rollen är placerad SCA Forest Products på produktionsenheten SCA Munksund som är placerad i Munksund nära Piteå. Fabriken i Munksund har cirka 300 anställda och producerar cirka 400 000 ton per år.

Vid denna tillverkningsenhet i Munksund liksom i syster fabriken i Obbola tillverkas Containerboard till förpackningsindustrin.

Produktionschef

Tjänsten
Som produktionschef i Munksund har man fullt ansvar för farbrikens alla produktionsavsnitt och har då fullt budget och personalansvar. Rollen innebär ett ansvar för medarbetare, ett produktionstekniskt ansvar för fabriken och övergripande ansvar för planering, ledning och samordning. Totalt ansvarar man i denna roll för cirka 150 anställda med 15 direktrapporterande varav 8 ledare.
Rollen innefattar arbete med kontinuerlig utveckling av produktionen, arbete med kvalitetsarbete, problemlösning och tekniska projektuppgifter. Man arbetar givetvis även med coachning och ledaruppgifter såsom rekrytering, utbildning, lönefrågor och fackligt samarbete. Även uppgifter som ekonomisk uppföljning, styrgruppsarbete, förhandlingsarbete ingår.
Målen är högt ställda och prioriterade områden är säkerhet, , produktivitet, kvalitet och kostnad.
Produktionen skall effektiviseras och optimeras och löpande förändringsarbete skall genomföras.
Rollen rapporterar till den lokala fabrikschefen i Munksund. Man ingår i fabrikens ledningsgrupp där man är totalt 7 personer.

Erfarenhet
För att kvalificera för rollen krävs en bra erfarenhet från kvalificerat ledningsarbete inom industrin och då helst från processindustrin med inriktning mot papper-/massa-/wellpapp- eller fibertillverkning. Även erfarenhet från annan processindustri kan fungera bra, ett brett teknisk kunnande och teknisk erfarenhet är viktigt. För att kvalificera sig till denna roll bör man ha lett minst cirka 75 personer i minst cirka 3-5 år. Erfarenheten måste dessutom innefatta att man lett en organisation genom flera chefsled. Man bör komma från roller såsom produktionchef, teknisk chef, underhållschef, fabrikschef eller motsvarande. Erfarenhet av förändringsarbete, problemlösning och projektarbete är viktigt liksom erfarehet från arbete med skiftgående tillverkningsindustri. Ledningserfarenhet måste innefatta samtliga delar av ett modernt ledarskap såsom coachning, rekrytering, avveckling, utbildning m.m. God engelska i tal och skrift är ett krav

Egenskaper
Som person har du god förmåga att arbeta självständigt, ta ett stort personligt ansvar, driva utveckling och prioritera. Du arbetar uthålligt, analytiskt och strukturerat även i stressade situationer. Du skall ha en förmåga att hitta nya lösningar och idéer på uppkomna situationer. Det är en ledarroll och en social roll med många olika kontaktytor både internt och externt vilket ställer krav på god förmåga att samarbeta och kommunicera inför mindre och större grupper. Du måste vara intresserad av att utveckla medarbetare. Din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift är alltså viktig.

Utbildning
För att kvalificera sig till denna roll bör man ha en akademisk utbildning som civilingenjör eller högskoleingenjör gärna med inriktning mot maskin och produktion eller motsvarande.

Placering
Munksund strax utanför Piteå.

Möjligheter
På SCA har man kärnvärden som Respekt, Högklassighet och Ansvar, vi är steget före, håller vad vi lovar och ger våra kunder vad de efterfrågar.Håller du med om det och vill vara med och bygga vårt företag vidare ? Då är du välkommen till SCA.

Ansökan
Låter detta intressant så hör av dig till Glenn Basth Nilsson på Connect Search tel 070 517 61 81. Din ansökan kan du skicka in här via vår hemsida här till vänster.