SCA, Svenska Cellulosa Aktiebolaget, grundades som ett skogsindustriföretag 1929, SCA har därför valt att bibehålla samma namn i det nya skogsbolaget efter uppdelningen av koncernen 2017.
Bolaget omsätter idag cirka 16 miljarder SEK och är börsnoterat.

Basen för vår verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige, en yta nästan lika stor som Belgien.
Kring denna unika resurs har SCA byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från egna och andras skogar. De erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.

SCA består av fem affärsområden: Skog, Trä, Massa, Papper och Förnybar energi, samt Inköp och logistik som stödjande enheter. De bedriver också forskning och utveckling i egen regi i nära samarbete med Mittuniversitetet.

Affärsområdet Papper består av tre pappersbruk; Munksund, kapacitet 415 000 ton förpackningspapper, Obbola, kapacitet 450 000 ton förpackningspapper samt Ortviken, kapacitet 775 000 ton tryckpapper.

Den aktuella rollen är placerad i affärsområdet Papper med inriktning mot förpackningspapper/Container board.

Sales Director Nordic

Tjänsten
Rollen innebär att ansvara för all försäljning och marknadsföring av av företagets produktportfölj Containerboard linerboard inom Norden och Balticum. Regionen innefattar länderna Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen.

I rollen har man även ett globalt Key Account ansvar för vissa större konton.

Målet är att uppfylla företagets övergripande resultatmål för produktgruppen samt att säkerställa service, optimal produktionsplanering samt ett bra täckningsbidrag i affärerna.

Arbetet genomförs i tätt samarbete med fabrikerna i Munksund (Piteå) och Obbola (Umeå) och med stöd av olika stödfunktioner främst placerade i Obbola.

Man ansvarar för en optimal kund & produktmix för affärsområdet och regionen.

Arbetet innebär ett kontinuerligt långsiktigt samarbete med kunder och innebär i stor utsträckning att man arbetar i olika projekt kring produkterna tillsammans med kunderna.

Man arbetar med en årligt fastställd kund- och marknadsplan och ansvarar fullt ut för pris, leverans och leveranskvalitet för regionen.

Arbetet innebär till stor del att kordinera arbetet med med kunder och de interna supportfunktionerna kundservice, supply chain, teknisk service, produktutveckling och produktionsplanering. Tjänsten innebär även ett ansvar för forecast och lagernivå.

Rollen innebär även ett visst administrativt ansvar bl. a gällande rapportering av försäljningsresultat, kundernas kreditrating och att följa upp att betalningsvillkoren efterlevs.

Man arbetar mycket med problemlösning och då mycket nära kunderna i regionen som idag totalt är cirka 20 stycken.

Målet är att bredda kundbasen vad gäller antalet kunder och vad gäller antal kontakter hos nuvarande kunder. Relationerna skall stärkas genom en förbättrad service, öppen och ärlig dialog och stark branschkompetens.

Man rapporterar till VP Sales & Marketing SCA Containerboard.


Erfarenhet
Vi söker någon som har en stark och framgångsrik erfarenhet från sälj och marknadsföring av bulkprodukter såsom tillsatsprodukter, slutprodukter, kemikalier eller råvaror.
En lämplig erfarenhet är att ha arbetat med försäljning och marknadsföring inom processindustrin såsom kemi, papper och massa tillverkning eller liknande branscher.

Man måste ha arbetat med ramavtal, långa kundrelationer och ha arbetat inom B2B.

Vi söker någon som har en stor vana att arbeta med internationella affärer och kunder.

Erfarenheten av arbete med kvalificerad internationell supply chain/logistik är viktig.

Man måste ha en vana att arbeta med utvecklingsprojekt tillsammans med kunden för att på så vis skapa en unik och bra lösning för kunden som skapar nya långsiktiga affärer.

Man måste ha en positiv syn till resande då detta ingår i rollen. Man bör även ha en familjesituation som accepterar resandet i denna tjänst.

Man måste vara duktig på svenska och engelska såväl i skrift som i tal.
Körkort är ett krav.


Egenskaper
Vi söker någon som har ett utpräglat affärssinne och har en bra förmåga att bygga förtroende med en stark social kompetens. En annan egenskap som är viktig är ett stort intresse för problemlösning samt en stark service känsla. Det är även viktigt att man i denna roll är noggrann och kan hantera dokumentation, rapportering och administration på ett bra sätt.
För att lyckas i rollen måste man ha en kreativ läggning, operativ/driven personlighet för att kunna hålla ett bra tempo och ha många saker igång samtidigt.


Utbildning
För att kvalificera till rollen bör man ha en akademisk utbildning såsom civil ingenjör, civil ekonom alternativt industriell ekonomi eller motsvarande.


Placering
Placeringpå lämplig ort i Sverge, placering i norra Sverige är meriterande.


Möjligheter
SCA är ett stabilt konkurrenskraftigt företag i stark tillväxt och behöver ständigt duktiga, motiverade medarbetare. Bolaget har ett starkt varumärke och är ett mycket internationellt företag. Framtida möjligheter kan därför finnas inom Sverige eller utomlands.


Vill du veta mer eller söka tjänsten. 
Har du frågor så hör gärna av dig till Glenn Basth Nilsson 070 517 61 81 på Connect Search. För att söka denna roll kan du skicka in din ansökan via knappen "ansök här" längst ner till vänster på denna sida.