Om företaget:
InfoWeaver har verkat inom beslutsstöd sedan 1989 då företaget grundades. År 1998 tog InfoWeaver steget och tog fram en ny BI produkt, InfoWeaver QMO, baserat på Microsofts arkitektur. Idag har ett flertal av Sveriges största företag infört lösningar för budget, prognos, inköp, m.m. baserat på InfoWeavers produkt. Under senare år har ytterligare produkter utvecklats för ge kundnytta baserat på Microsofts nya tjänster.
Företaget är ett långsiktigt, stabilt och lönsamt företag.

Mission: Vi ökar våra kunders produktivitet genom lösningar för processer.

Vision: Vi skall vara den bästa partnern för lösningar som snabbt förbättrar våra kunders finansiella och operativa processer.

Projektledare

Tjänsten:
Som projektledare kommer du att arbeta med företagets Business Intelligence-Plattform, InfoWeaver QMO men även med företagets övriga produkter. Som projektledare kommer du att medverka vid analysen av kundens problemområden och medverka vid specning och planering av de olika kundprojekten. Du är ansvarig för dokumentation och upprättandet och uppföljning av kundplanerna. Rollen innebär att arbeta med löpande "att göra listor" och kontinuerligt följa upp kundsamarbetet både internt och tillsammans med kunderna. Arbetet som projektledare innefattar såväl nya kundsamarbeten som befintliga pågående samarbeten. Du har som projektledare regelbunden kontakt med kunderna och är ansvarig för att nödvändiga åtgärder vidtas för att resultatet skall bli enligt överenskommelse och kundens förväntningar. Rollen innefattar alltså att vidareutveckla relationerna med kunderna och att äga ett aktivt kontoansvar och även ett ansvar för merförsäljning hos befintliga kunder. Målet med rollen är att med bra lönsamhet höja kvaliteten i projekten och ytterligare förbättra samarbetet med kunderna. Rollen innefattar även resursplanering, prioritering av kundprojekten och att upprätthålla en aktuell kundstatus till ledningen. Man är även delansvarig för löpande sociala aktiviteter för de anställda. Rollen som projektledare rapporterar till företagets konsultchef.

Erfarenhet:
För att lyckas i tjänsten bör du ha arbetat brett med IT och gärna ha arbetat med applikationsutveckling och då byggt rapporter. Det är bra om erfarenheten kommer ifrån Microsoftmiljön med databasutveckling och T-SQL alternativt PL-SQL i några år. Viktigt är även att man under senare år arbetat som projektledare med en kordinerande uppföljande roll och då med ett regelbundet kundansvar.

Egenskaper:
Du har hög problemlösningsförmåga samt en drivenhet/målmedvetenhet. I rollen krävs även ett högt ansvarstagande, ett bra ordningssinne och en bra dokumentationsförmåga. Som person är du kontaktskapande och har en bra social kompetens. Ett intresse för för affärer och en personnlig säljådra är viktigt för att lyckas med affärerna och med samarbetet med kunderna.

Utbildning:
Rätt person för tjänsten bör ha en akademisk utbildning med inriktning mot IT, datavetenskap, systemvetenskap eller annan motsvarande teknisk inriktning. Har personen dessutom någon form av ekomomisk utbildning eller erfarenhet så är detta meriterande.

Placering:
Stockholm.

Möjligheter:
Som projektledare på Info Weaver har du möjlighet att självständigt bygga och uitveckla rollen. På sikt kan du välja inom vilket område du vill fördjupa dig inom. Infoweaver har en bra erfarenhet och kultur där anställda genom bra prestationer och resultat kan växa i företaget. Det är i hög grad din egen framåtanda och vilja som sätter gränserna för din karriär och framtida utveckling.


Ansökan
Låter detta intressant så hör av dig till Glenn Basth Nilsson på Connect Search tel: 070-517 61 81.
Skicka in din ansökan genom att trycka på ”ansök här ” till vänster.