SCA består av fem affärsområden: Skog, Trä, Massa, Papper och Förnybar energi, samt Inköp och logistik som stödjande enhet.
Företaget bedriver också forskning och utveckling i egen regi i nära samarbete med Mittuniversitetet.

SCA äger 2,6 miljoner hektar skog i norra Sverige, en yta nästan lika stor som Belgien, vilket är det största privata skogsinnehavet i Europa. Med denna unika resurs som bas har SCA utvecklat en välinvesterad och resurseffektiv industri för att skapa högsta möjliga värde ur skogen, där hela trädet tas till vara.

Sambanden mellan skogsbruk, sågverksrörelse, massa- och papperstillverkning, energi och logistik är starka. Genom att driva dessa verksamheter gemensamt, stärkerföretaget såväl de enskilda enheterna som deras gemensamma utvecklingskraft.
Det breda gemensamma kunnandet om vedfibern har varit en styrka för samtliga verksamhetsområden, inte minst i utvecklingen av nya produkter.

Företaget har ett flertal anläggningar främst i norra Sverige innefattande pappers-och massabruk, sågverk m.m. samt olika stödfunktioner samt en sälj-och marknadsorgansiation i Sverige och utomlands.

Försäljning sker främst i Europa, men även i Nordamerika, Nordafrika och Japan.
2017 uppgick försäljningen till cirka 16,7 miljarder kronor och medeltalet anställda till cirka 4 030 personer.

Fabrikschef

Tjänsten
Rollen som fabrikschef innebär att med fullt budget och personalansvar leda verksamheten på Ortvikens pappersbruk. Rollen innebär ansvar för medarbetare, planering, ledning och övergripande samordning. Totalt ansvarar man i denna roll för cirka 425 anställda (exklusive underhåll) genom ett större antal ledare.
Rollen innefattar arbete med tekniska projektuppgifter, klassiska coachning och ledaruppgifter såsom rekrytering, fackligt samarbete, ekonomisk uppföljning, budgetarbete, styrgruppsarbete och förhandlingar. Rollen innnebär att vara ansiktet utåt vilket betyder att man i denna roll kommer att medverka i olika bransch- och marknadsaktiviteter både lokalt och på riksnivå. Resor ingår i rollen, främst inom Sverige.
Rollen rapporterar till President SCA Paper placerad i Sundsvall. Man har 10 direktrapporterande ledare som alla ingår i fabrikens ledningsgrupp. Som en del av rollens ansvar så ingår fabrikschefen även i ledningsgruppen för SCA Paper.

Erfarenhet
För att kvalificera för rollen krävs en bra erfarenhet från kvalificerat ledningsarbete inom industrin och då helst från processindustrin med inriktning mot papper-/massa-/wellpapp- eller fibertillverkning. För att kvalificera till denna roll bör man ha lett minst cirka 200 personer i minst cirka 5-8 år, erfarenheten måste dessutom innefatta att man lett en organisation genom flera chefsled. Man bör komma från roller såsom produktionchef, underhållschef, fabrikschef eller motsvarande. Det är även viktigt att man har en bra kunskap och erfarenhet av arbete med siffror och ekonomisk uppföljning. Erfarenhet av förändringsarbete och projekt är viktigt liksom erfarenhet från arbete i en skiftgående tillverkningsindustri. Ledningserfarenhet måste innefatta samtliga delar av ett modernt ledarskap såsom coachning, rekrytering, informationshantering, medarbetarsamtal, avveckling, utbildning m.m. God engelska i tal och skrift är ett krav

Egenskaper
Som person har du god förmåga att arbeta självständigt, driva och prioritera. Du arbetar uthålligt, analytiskt och strukturerat även i stressade situationer. Du skall ha en förmåga att hitta nya lösningar och idéer på uppkomna situationer. Det är en social roll med många olika kontaktytor både internt och externt vilket ställer krav på god förmåga att samarbeta och kommunicera inför mindre och större grupper. Din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift är alltså viktig.

Utbildning
För att kvalificera sig till denna roll bör man ha en akademisk utbildning som civilingenjör eller högskoleingenjör gärna med inriktning mot maskin och produktion.

Placering
På Ortvikens pappersbruk i Sundsvall.

Möjligheter
På SCA har man kärnvärden som Respekt, Högklassighet och Ansvar, vi är steget före, håller vad vi lovar och ger våra kunder vad de efterfrågar .Håller du med om det och vill vara med och bygga vårt företag vidare ? Då är du välkommen till SCA.

Ansökan
Låter detta intressant så hör av dig till Glenn Basth Nilsson på Connect Search tel 070 517 61 81. Din ansökan kan du skicka in här via vår hemsida här till vänster.