SCA

SCA bidrar till den lokala ekonomin i kommuner i norra Sverige där bolaget bedriver verksamhet. Av SCAs drygt 4 000 medarbetare är 87 procent anställda i Sverige och resterande 13 procent företrädesvis i Europa. Förutom de direkta inbetalningarna i form av olika skatter, genererar SCA förutsättningar för att handel, servicetjänster och samhällsservice kan finnas kvar på mindre orter.
SCAs skogsbruk skapar arbetstillfällen i glesbygd såväl direkt som indirekt.

SCAs skogar, inte minst de skogsbilvägar SCA anlägger, bidrar till ekoturism, jakt och fiske. Tillsammans skapar dessa verksamheter möjligheter för människor att leva och verka i bland annat Norrlands inland.

För att vara relevanta, idag och i framtiden, måste SCA utvecklas i samklang med det samhälle vi är en del av. För SCA är samhällets utmaningar en källa till innovation och utveckling av affärsmodeller och produkterbjudanden.

SCA för kontinuerlig dialog med olika intressenter om hur koncernen kan bidra till att samhället utvecklas på ett bra sätt. Det gäller exempelvis i möten och samtal med kommunrepresentanter, lokalbefolkning, renskötande samer och närboende kring SCAs anläggningar. Koncernen sponsrar det lokala föreningslivet, har regelbundna utbyten med rekryteringsföretag och arbetsförmedlingar och samarbetar på olika sätt med universitet och högskolor i norra Sverige.

Trä är framtiden! Vi erbjuder träprodukter av både furu och gran. Vid våra enheter sågar, hyvlar och förädlar vi produkterna efter våra kunders behov.


Huvudkontor nära verksamheterna
Genom att SCA som börsnoterat bolag har valt att placera huvudkontoret i Sundsvall, nära verksamheterna, skapas nya arbetstillfällen och koncernen bidrar till att göra Sundsvall mer attraktiv som stad att bo och verka i. SCA har också lyckats rekrytera spetskompetenser till Sundsvall.

Närheten mellan SCAs forsknings- och utvecklingsenhet och Mittuniversitetet bidrar till flera intressanta forsknings- och innovationsprojekt i regionen och till att attrahera forskarkompetens till Sundsvall. SCA samarbetar tillsammans med IBM och BizMaker i Forest Business Accelerator för utveckling av startups med skogliga affärsidéer.

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.

SCA WOOD
SCA Wood är en av Europas ledande leverantörer av träbaserade produkter med en årlig produktion på 2,1 miljoner kubikmeter. Vi erbjuder lösningar som ger ökat kundvärde och konkurrenskraft för träindustrin. Med den färdiga produkten i fokus optimerar vi värdekedjan, hela vägen från skogen.

Kortfattat om SCA Wood
Sca har fem sågverk i Munksund (Piteå), Tunadal (Sundsvall), Bollsta, Rundsvik och Gällö.
Man har produktion, försäljning och distribution för Skandinavien i Stugun och Sundsvall.
Företaget har även förädling, försäljning och distribution i Frankrike, UK och HongKong.
Sca Wood har totalt cirka 1100 anställda och huvudkontor i Sundsvall.

Sågverkschef Munksund

Sågverkschef till SCA Wood, Munksund sågverk

Är du en inspiratör, framtidsskapare och energispridare? Gillar du att skapa värde tillsammans med ditt team och får energi av att se människor att växa? Ser du alltid möjligheter till förbättring? Vill du jobba i ett stort nätverk i en internationell miljö?
Då är tjänsten sågverkschef på Munksund sågverk kanske något för dig?


Din nästa utmaning.
Munksund sågverk är ett av fem sågverk inom SCA Wood. Sågverkschefens arbetsuppgifter är att tillsammans med sågverksledningen och medarbetarna på sågverket driva den fortsatta utvecklingen av Munksund sågverk och vidareförädling mot fönsterämnen.

Som sågverkschef har du det övergripande ansvaret för verksamheten och dess resultat. Ditt fokus ligger på arbetsmiljö, produktivitet och kvalitet. Du leder arbetet i ledningsgruppen för sågverkets olika funktioner, rapporterar till Affärsområdeschef för SCA Wood och ingår i SCA Woods ledningsgrupp.

Arbetsuppgifter:
- arbeta kontinuerligt med hälsa och säkerhet
- leda verksamheten genom ett coachande förhållningssätt
- ansvara för strategiplanen och sågverkets resultat
- coacha din medarbetare för att optimera deras prestation och utveckling
- driva ständiga förbättringar för ökad prestation och lönsamhet
- ansvarar för affären och produktionen

I denna roll arbetar man mycket med engelska i både tal och skrift.

Erfarenhet och egenskaper
Vem är du?
Vi söker dig som är driven, handlingskraftig och ansvarsfull. Som ledare är du kommunikativ och engagerad och har en drivkraft att nå uppsatta mål. Du är proaktiv, resultatinriktad och tillsammans med dina medarbetare arbetar ni fokuserat på ständiga förbättringar och säker arbetsmiljö.
Du har goda ledarerfarenheter och vi ser gärna att du har erfarenhet från sågverksbranschen och/eller annan tillverkningsindustri samt praktiskt förbättringsarbete baserat på lean filosofi.
Du är en lagspelare och i relationen med dina ledare och medarbetare skapar du förtroende, tillit och visar stor integritet.
Som person är du kommunikativ, intresserad av människor och processer, organiserad och uthållig. I rollen som ledare strävar du efter att få medarbetare att växa och skapar god teamkänsla.
Din personlighet och ditt beteende samspelar med SCAs kärnvärden: Respekt, Högklassighet och Ansvar.

Rätt person har lett cirka 30-40 personer i minst cirka 6-8 år.
Din förmåga att uttrycka dig bra på engelska i både tal och skrift är viktig.

Utbildning
Vi söker dig som har en akademisk utbildning eller har motsvarande erfarenhet.
Det är meriterande med en akademisk utbildning.

Placering
Munksund/Piteå

Möjligheter
Sca är ett kundfokuserat företag som sätter kvalitetsfrågorna högt upp bland sina prioriteringar. Kunderna är krävande och man har en tät dialog med sina leverantörer, partners och kunder.
Sca är ett internationellt företag med många möjligheter. Möjligheterna för en bra personlig utveckling är mycket goda i företaget.

Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder ett arbete där varje dag är stimulerande, varierande och händelserikt. Du kommer jobba i ett team med engagerande kollegor. Hållbarhet, innovation och omtanke genomsyrar allt vi gör inom SCA och därför är vi intresserade av individer som vill göra skillnad och vågar tänka nytt. På SCA bryr vi oss om dig som anställd. Vi strävar efter en hälsosam arbetsmiljö som ger dig förutsättningar för ett hållbart och roligt arbetsliv, oavsett var du är i livet.

Ansökan
Låter detta intressant så hör av dig till Glenn Basth Nilsson på Connect Search tel 070 517 61 81. Din ansökan kan du skicka in här via vår hemsida här till vänster.