Om företaget:
InfoWeaver har verkat inom området beslutsstöd sedan 1989 då företaget grundades. År 1998 tog InfoWeaver steget och tog fram en ny BI produkt kallad InfoWeaver QMO, produkten är baserat på Microsofts arkitektur. Idag har ett flertal av Sveriges största företag infört lösningar för budget, prognos, inköp, produktion m.m. baserat på InfoWeavers produkt. Under senare år har ytterligare produkter utvecklats för ge kundnytta baserat på Microsofts nya tjänster.

Företaget är ett stabilt , lönsamt och långsiktigt företag med kontor i södra Stockholm

InfoWeaver har lång erfarenhet att hjälpa kunder med beslutsstöd och verksamhetsuppföljning för att kunna möta dagens och morgondagens utmaningar!
"Vi hjälper er med att få mer tid för analys, jobba med förbättringar, öka intäkterna samt att se framåt. Ni blir av med manuellt onödigt arbete! Vårt sätt att arbeta gör att ni tjänar in (ROI) investeringen på väldigt kort tid.

Vi har totaltmer än 1.500 användare och ett stort antal kunder som vi arbetar med dagligen.

För att implementera kundernas lösningar använder vi vår plattform QMO. Baserat på QMO erbjuder vi skräddarsydda lösningar helt anpassade efter kundens processer men även mer färdiga applikationer för:

Ekonomisk uppföljning
Budget/Prognos
Finansiell projektuppföljning"

Mission: Vi ökar våra kunders produktivitet genom lösningar för processer.

Vision: Vi skall vara den bästa partnern för lösningar som snabbt förbättrar våra kunders finansiella och operativa processer.

Bolaget kan enklast beskrivas som ett produkt och konsultföretag med egen BI plattform. De utvecklar/programerar i Microsoft SQL server.

Konsultchef

Företaget Infoweaver har en väl förankrad och stark tillväxt stategi och behöver därför stärka upp kompetensen ytterligare.
Man söker därför nu fler utvecklare och en konsultchef som skall ta sig an de befintliga kunderna.

Rollen som konsultchef är ny genom att man nu delar upp denna roll i två roller, en med fokus mot nya kunder och denna nya rollen med fokus mot befintliga kunder.

Tjänsten som Konsultchef - befintliga kunder:
Arbetet innebär att bygga upp denna rollen för att på bästa sätt ytterligare stärka företagets samarbete och service mot de befintliga kunderna. Detta innebär ett samarbete med de kunder som just kommit igång med någon av Infoweavers olika produkter och kunder man redan idag har ett väl etablerat samarbete med.

Du kommer att leda de flesta av företagets applikationskonsulter och rapportera tillföretagts försäljningschef/vice VD.

Du kommer att arbeta med resursplanering, göra "to do lists", prioritera insatser och samordna inkommande nya kunder samt planera vad som skall göras och av vem.
Du kommer även att ha ett eget kontoansvar och rollen är till sin karaktär kund och marknadsorienterad,
När rutiner och processer fungerar och saker börjar rulla på skall du även vara ansvarig för etablering och uppstart av en kvalificerad helpdesk.

Du kommer att arbeta och påverka organisationen med företagets Business Intelligence-Plattform - InfoWeaver QMO ständigt i åtanke och arbeta med att vidareutveckla kundens specifika behov.
Du kommer att ha regelbunden kontakt med kunderna och hjälper dem med specificering av sina behov genom kundmöten.

Rollen är bred och beroende på erfarenhet och intresse kan rollen innebära lite olika saker.

Företaget ser nuläget som ett steg 1 av 3, processer och arbetssätt saker skall vidareutvecklas till en högre nivå.
Företagets applikationsutvecklare är placerade på InfoWeavers kontor och är hos kunden regelbundet när så krävs.

Erfarenhet:
För att lyckas i tjänsten bör du ha arbetat som projektledare, konsultansvarig, konsultchef eller kund/leveransansvarig eller liknande.

Det är viktigt och meriterande om du arbetat med kundkontakter i några år liksom att du lett folk, ansvarat för veckomöten, varit ansvarig för prioriteringar, resursplanering och liknande frågor.
.
I grunden har du kanske arbetat med databasutveckling i Microsof miljö och med SQL server. Har du arbetat med Exel, T sql eller P SQL, Click View eller Power BI är det meriterande. Det är även bra om du tidigare arbetat med personligt kundansvar.

Egenskaper:
Du har hög problemlösningsförmåga, är driven, målmedveten och ansvarstagande. Som person är du kontaktskapande och har hög social kompetens. Att kommunicera med människor på olika nivåer är något du är van vid.

Utbildning:
Rätt person för tjänsten bör ha en akademisk utbildning inom datavetenskap, systemvetenskap eller är ingenjör med datateknik i grunden. Ett annat alternativ är en akademisk utbildning i ekonomi.
Du måste ha goda kunskaper i svenska och engelska.

Placering:
Stockholm.

Möjligheter:
Som konsultchef har du efter några år möjlighet att välja inom vilket område du vill fördjupa dig inom. Exempelvis finns möjlighet att senare välja att arbeta djupare med att utveckla företagets BI QMO plattform. Det finns även möjlighet att arbeta som projektledare med kundansvar, försäljningschef eller varför inte arbeta som företagets VD på sikt.

Ansökan
Låter detta intressant så hör av dig till Glenn Basth Nilsson på Connect Search tel: 070-517 61 81.
Skicka in din ansökan genom att trycka på ”ansök här ” till vänster.