Keller Grundläggning

Keller Grundläggning är ett specialföretag inom grundläggning och markförstärkning. Som första entreprenör i norden började vi djupstabilisera i Sverige redan 1975 och vi har erfarenheter från många områden med leror och annan lös jord i Norden.

Inom vårt största affärsområde - kalkcementpelare - har vi en referenslista som omfattar 500 objekt i sju länder, från torv i Polen till glaciallera i Altafjorden i Nordnorge. Tills idag har vi totalt stabiliserat ca 6 miljoner kubikmeter lös jord.

I Keller Grundläggnings maskinpark finns 7 stycken kalkcementpelarmaskiner och 15 stycken mobila bulkupplag för bindemedel, s.k skyttlar och 1 borrigg för stålpålar.

Vid soilcrete- (jet-injektering), soilfrac- samt vibroprojekt används maskiner från Keller bolag i angränsande länder (Finland, Polen, Tyskland, Österrike och England).

Vi kan bistå med alltifrån projektering till utförande. Hör gärna av er till oss om ni har några frågor.


Keller Grundläggning – Ett nordiskt företag

Keller Grundläggning är ett nordiskt företag med stor kompetens inom grundläggning och markförstärkning. Huvudkontoret är beläget i Lindome utanför Göteborg, men vi har också kontor i Stockholm. Vi tillhör Keller Group som finns i över 40 länder och är världens största oberoende grundläggningsföretag med över 10 000 anställda.


Entreprenadformer

Vi åtar oss att i olika entreprenadformer utföra grundläggning och markförstärkning med KC- och masstabiliseringmetoden, vertikaldränering samt med soilcrete- (jet-injektering), slitsmurar, sekantpåleväggar, vibro- och soilfrac-metoderna.


Vårt mål

Vårt mål är att erbjuda och utföra optimala lösningar. Efter att tillsammans klarlagt förutsättningarna erbjuder vi helhetssyn och spetskompetens i kombination med gedigen erfarenhet och seriös kvalitetssäkring.


Contract Manager